HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere bijzondere reden. Het moet gaan om kosten die u niet zelf, of uit een andere voorziening (zoals een verzekering of reservering) kunt betalen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn bewindvoeringskosten, maar ook bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening als u niet zelf uw eten kunt klaarmaken.

  Kom ik hier voor in aanmerking?

  De gemeente bekijkt per situatie of u bijzondere bijstand krijgt en in welke vorm. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

  • Doen de kosten zich echt voor?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen, ook niet uit de Individuele Inkomenstoeslag?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Eigen bijdrage en draagkracht

  Ook als uw inkomen hoger is dan het minimuminkomen, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm? Meestal moet u dan een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt ook wel ‘draagkracht’ genoemd. Draagkracht hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen en dat van uw gezinsleden.

  Vermogen

  Ook houdt de gemeente rekening met uw vermogen en met het vermogen van uw gezinsleden, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u bijzondere bijstand kunt krijgen. Een bepaald minimum aan vermogen kan buiten beschouwing worden gelaten. Is uw behoefte aan bijzondere bijstand groter dan dat minimum, dan kunt u voor het meerdere bijzondere bijstand krijgen.

  Lening

  De bijzondere bijstand bestaat soms uit een lening. Hoeveel u moet aflossen van de lening, hangt af van uw inkomen en de hoogte van uw bijstandsuitkering.

  Aanvragen

  Klik op onderstaande blauwe balk om Bijzondere bijstand online aan te vragen.

  Bijzondere bijstand aanvragen

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Extra informatie

  Kosten voor langere tijd

  De aanvraag moet worden ingediend voordat de kosten zijn gemaakt. Vraagt u de bijzondere bijstand aan als u de kosten al heeft gemaakt, dan wordt de aanvraag afgewezen.

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis