HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat elke Nederlander zo veel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorziet, om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Als dit niet lukt, dan helpt de gemeente u bij het zoeken naar werk. Zolang u nog geen inkomen heeft, kunt u financiële ondersteuning krijgen. De Participatiewet biedt ondersteuning voor personen met én zonder arbeidsbeperking.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Ook kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder.
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • u woont of verblijft in Nederland.
  • u hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • u hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • u kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Re-integratie naar werk

  De gemeente is verplicht u, waar nodig, te ondersteunen bij uw re-integratie. Denkt u bijvoorbeeld aan sollicitatiebegeleiding, een leerwerktraject, een leerwerkplek, scholing en werken met behoud van uitkering. Dit laatste betekent dat de gemeente u een baan aanbiedt waar u direct aan de slag kunt met behoud van uitkering. U bent verplicht mee te werken aan de ondersteuning die de gemeente u aanbiedt.

  Meer informatie over re-integratie

  Eigen vermogen 2019

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2019 geldt het volgende:

  • als u alleenstaand bent, dan mag u niet meer dan € 6.120 aan eigen vermogen hebben;
  • als u alleenstaande ouder, getrouwd bent of als u een samenlevingscontract hebt, dan mag u niet meer dan € 12.240 hebben;
  • hebt u meer dan € 51.600 aan eigen vermogen in uw woning, dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
 • Wat moet ik doen?

  Voordat u een uitkering wilt aanvragen, dient u zich in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl (DigiD nodig).

  Aanvraagprocedure bijstandsuitkering 27 jaar en ouder

  • U maakt via telefoonnummer 14 0187, optie 1 een afspraak voor het eerste gesprek met een re-integratieconsulent. 
  • Op korte termijn (meestal de dag erna) wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt bekeken  hoe voorkomen kan worden dat u een uitkering nodig heeft. Tijdens dit gesprek worden afspraken met u gemaakt over uw activiteiten om aan het werk te komen.
  • Ongeveer twee weken daarna vindt het diagnosegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt gecontroleerd of u zich aan de afspraken heeft gehouden. Tevens wordt bekeken of u  mogelijk recht heeft op andere inkomsten, waardoor u geen bijstand nodig hebt. Als het niet anders kan, kunt u na dit gesprek de aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Voor de afhandeling van deze aanvraag moet u gegevens over uw persoonlijke situatie inleveren.
  • Als de aanvraag compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit. De gemeente heeft dan nog ongeveer acht weken om uw aanvraag af te handelen.

  Aanvraagprocedure bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar

  • U kunt zich telefonisch melden via 14 0187. Hierna wordt op korte termijn (meestal de volgende dag) een afspraak met u gemaakt voor de pre-intake.
  • Tijdens dit gesprek bespreekt de re-integratieconsulent met u de mogelijkheid om weer naar school te gaan of te studeren. Mocht dit niet haalbaar zijn dan worden de mogelijkheden om te gaan werken met u besproken.
  • U krijgt een brief waarin staat dat u vier weken de tijd krijgt om uit te zoeken wat uw wensen en mogelijkheden zijn voor wat betreft het vinden van een baan of passende studie.
  • Tijdens deze vier weken regelt u het volgende:  
   • U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf.
   • U spreekt met een studieadviseur van een school(instelling) om uw studiemogelijkheden te onderzoeken.
   • Wanneer u géén startkwalificatie hebt (niet in bezit van een MBO-2,-3,-4, HAVO- of VWO-diploma) dient u contact op te nemen met Steunpunt Onderwijs.
   • U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en via andere mogelijkheden.
   • U schrijft zich in bij tenminste drie uitzendbureaus.
   • U reageert op minstens vier vacatures per week.
  • Na vier weken kunt u een afspraak maken voor het diagnosegesprek. Tijdens het gesprek wordt onderzocht of uw inzet voldoende is geweest en worden uw arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht. Na deze afspraak krijgt u een code om een aanvraag voor een uitkering in te dienen.
  • Na het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd voor een individueel gesprek. U dient dan alle bewijsstukken mee te nemen die gevraagd worden.
  • Als de aanvraag compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
  • uw cv (en eventueel van uw partner);
  • bewijzen van uw inkomen;
  • bewijzen van uw schulden;
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen);
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract).

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden. 

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • E-formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis