HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Ook kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder.
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • u woont of verblijft in Nederland.
  • u hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • u hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • u kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Re-integratie naar werk

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Meer informatie over re-integratie

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2018 geldt het volgende:

  • Als u alleenstaand bent, dan mag u niet meer dan € 6.020 aan eigen vermogen hebben.
  • Als u alleenstaande ouder, getrouwd bent of als u een samenlevingscontract hebt, dan mag u niet meer dan € 12.040 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.800 aan eigen vermogen in uw woning, dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
 • Wat moet ik doen?

  Voordat u een uitkering wilt aanvragen, dient u zich in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl (DigiD nodig).

  Aanvraagprocedure bijstandsuitkering:

  • Neem telefonisch contact op met de gemeente (telefoonnummer 140187).
  • Kies in het keuzemenu voor Sociaal Domein.
  • Geef aan dat u een bijstandsuitkering wil aanvragen.
  • De medewerker van het KCC zal uw gegevens opnemen.
  • U wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gegeven op dinsdagmiddag in het gebouw van Webego, Pascal 40 te Middelharnis. In deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over alle rechten en plichten die gelden volgens de Participatiewet.
  • Tijdens deze bijeenkomst wordt u uitgelegd hoe u een aanvraag voor een uitkering kunt indienen en krijgt u de inlogcode die u nodig heeft om het aanvraagformulier in te kunnen vullen.
  • Na het indienen van de aanvraag wordt u uitgenodigd voor een individueel gesprek. U dient dan alle bewijsstukken mee te nemen die gevraagd worden.
  • Als de aanvraag compleet is wordt de aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit.
 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • E-formulier(en)

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over dit product, de website of iets anders waar de gemeente een rol in speelt? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0187, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis