HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand, re-integratie

Bijstand, re-integratie

 • Wat is het?

  Als het voor u moeilijk is om werk te vinden, dan kan de sociale dienst u een re-integratietraject aanbieden. Een re-integratietraject bestaat uit activiteiten die uw kans op een betaalde baan vergroten. U krijgt daarbij een vaste begeleider van de gemeente. Die bekijkt samen met u welke activiteiten het beste bij u passen. U maakt samen een plan van aanpak. Hierin staat precies wat u gaat doen.

  Bijvoorbeeld:

  • u gaat een cursus of opleiding volgen;
  • u krijgt een detacheringsbaan of ander gesubsidieerd werk toegewezen. U bent dan in dienst van de gemeente en wordt uitgeleend aan een andere organisatie;
  • u krijgt een participatieplaats toegewezen. Dat is een baan met behoud van uitkering. Met dit werk doet u een (eerste) stap op weg naar betaald werk;
  • u gaat vrijwilligerswerk doen.

  Arbeidsverplichtingen

  Betaald werk zoeken en vinden is heel belangrijk. U moet zelf zoveel mogelijk doen om werk te vinden: dit is zelfs een verplichting bij een bijstandsuitkering. U moet solliciteren en werk dat u wordt aangeboden moet u aannemen.

  Oók als dit werk:

  • minder goed wordt betaald dan uw vorige baan;
  • verder weg is dan uw vorige werkomgeving;
  • tijdelijk werk of deeltijdwerk is;
  • (te) makkelijk is voor u en onder uw opleidingsniveau ligt.

  Vanaf januari 2015 gelden deze arbeidsverplichtingen:

  • u probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren en ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus;
  • u zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Vindt u werk of wordt u werk aangeboden, dan neemt u dit aan;
  • u bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren;
  • u helpt de sociale dienst om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de sociale dienst maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de sociale dienst u biedt aan;
  • u zorgt er voor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook;
  • u doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

  Iedereen met een bijstandsuitkering moet de arbeidsverplichtingen nakomen en moet er 'naar vermogen' alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De sociale dienst zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. Maar er kan iets aan de hand zijn waardoor u (tijdelijk) niet kunt werken.

  Bijvoorbeeld:

  • u bent ernstig ziek of om een andere reden lange tijd arbeidsongeschikt;
  • u verzorgt iemand die niet zonder hulp kan en er is niemand anders die de verzorging kan overnemen;
  • u bent alleenstaande ouder met één of meer kinderen jonger dan twaalf jaar.

  Als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt zal de sociale dienst u een maatregel opleggen. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering. Als u geen werk zoekt of niet solliciteert zal de sociale dienst een passende maatregel opleggen. U krijgt dan waarschijnlijk een of meer maanden een lagere uitkering.

  Alleenstaande ouders en solliciteren

  Als u als alleenstaande ouder een kind jonger dan vijf verzorgt, dan mag u ontheffing vragen van de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u dan tijdelijk niet hoeft te solliciteren. Maar u moet deze periode wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarom maakt de sociale dienst samen met u een plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bespreekt u met de sociale dienst hoe het gaat met de activiteiten uit uw plan van aanpak.

  U hoeft niet te solliciteren als uw kind vijf jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar is en als werken echt niet samengaat met de zorg voor uw kind. Maar als er kinderopvang mogelijk is, dan kan de sociale dienst u toch verplichten om naar werk te zoeken.

  Plan van aanpak voor jongeren

  Als je jonger bent dan 27 jaar, dan moet je in principe terug naar school. Als dat niet mogelijk is, dan kun je (tijdelijk) een bijstandsuitkering krijgen. Zodra je een bijstandsuitkering aanvraagt, maakt de sociale dienst samen met jou een plan van aanpak.

  Hierin staat:

  • hoe je de mogelijkheden van een opleiding kunt onderzoeken;
  • hoe je jouw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkstage;
  • wat de sociale dienst daarbij van jou verwacht, en
  • hoe de sociale dienst je daarbij gaat helpen.

  Als je een bijstandsuitkering wordt toegekend, dan krijg je bij de toekenningsbrief ook dit plan van aanpak toegestuurd. Je moet zo snel mogelijk beginnen met de activiteiten die in je plan van aanpak staan.

  Tegenprestatie

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente mag de gemeente u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

  Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken:

  • het zijn activiteiten voor een paar uur per dag of per week;
  • het zijn activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd;
  • het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen 'gewone baan' zijn;
  • het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is. Maar de activiteit mag uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten;
  • het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met:
   • lichamelijke of psychische beperkingen;
   • de zorg voor (jonge) kinderen;
   • de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg);
   • uw beheersing van de Nederlandse taal; en
   • de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

  Bespreek met de gemeente wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet.

  Voorbeelden van tegenprestaties zijn:

  • koffie schenken in een wijkhuis;
  • leesouder zijn op school;
  • opknappen van speelplekken in de wijk;
  • taalmaatje zijn voor mensen die moeten inburgeren;
  • na een storm de takken van wandelpaden in het park verwijderen en ander klein natuuronderhoud.

  Als de sociale dienst van u een tegenprestatie vraagt, maar u hieraan niet wilt meewerken, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of enkele maanden een lagere uitkering krijgt.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis