HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • Wat moet ik doen?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
  • Wij geven u in overweging om, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct bezwaar indienen.
 • Wat kost het?

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd. De actuele tarieven zijn  op te raadplegen op www.rechtspraak.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Extra informatie

  Commissie bezwaarschriften

  Als iemand bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, wordt het bezwaarschrift aan de Commissie bezwaarschriften voorgelegd. Deze commissie vraagt alle dossierstukken op die voor de zaak van belang zijn. Verder krijgt het bestuursorgaan de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. De commissie organiseert daarna (meestal) een hoorzitting. Deze hoorzitting is in beginsel openbaar en wordt in de regel gehouden op een maandagavond. Tijdens de hoorzitting krijgt de indiener van het bezwaarschrift de gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten en eventuele vragen van de commissie te beantwoorden. Ook worden uitgenodigd een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden. Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie in een besloten vergadering haar advies op. Dit advies wordt naar het bestuursorgaan gestuurd. Dat bestuursorgaan moet daarna een nieuw besluit nemen. Het advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd.

  Samenstelling commissie

  Voorzitter: de heer ir. J. Gideonse.

  Leden: mevrouw mr. M.J. van Iterson, mevrouw mr. J.H. Hoogendijk en de heer mr. P. van Namen.

  Contact

  Hebt u vragen over de bezwaarprocedure of de commissie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0187.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis