HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

 • Wat is het?

  Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek of een licht verstandelijke beperking. De psychische aandoening/beperking moet zijn vastgesteld door bijvoorbeeld een arts, psychiater, gz-psycholoog of verpleegkundig specialist. Beschermd wonen in de Wmo is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar.

  Wanneer begeleiding thuis niet voldoende is, kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Als thuis wonen niet meer kan dan wordt er een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

  Afhankelijk van de behoeften en het aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging. Klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd wonen.

  Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0187, maar u kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

 • Hoe werkt het?

  U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. De gemeente Goeree-Overflakkee onderzoekt uw situatie. Is er sprake van psychische en/of psychosociale problematiek dan wordt de uiteindelijke toegang tot Beschermd Wonen in deze regio bepaald door centrumgemeente Nissewaard. Deze gemeente zal de beslissing nemen op uw aanvraag. En als u in aanmerking komt, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u. De gemeente zal hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

  Meer informatie vindt u op: http://www.nissewaard.nl/beschermdwonen

  Als er sprake is van een licht verstandelijke beperking waardoor Beschermd Wonen nodig is, dan bepaalt de gemeente Goeree-Overflakkee zelf de toegang. Uw aanvraag wordt dan niet doorgestuurd naar de centrumgemeente Nissewaard.

 • Wat moet ik doen?

  Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, kunt u contact opnemen met de gemeente Goeree-Overflakkee, telefoonnummer 140187 of direct een melding indienen via de website. Een zorgconsulent van de gemeente Goeree-Overflakkee neemt vervolgens contact met u op voor een gesprek.

  Melding Wmo indienen

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u definitief een aanvraag indienen.

  De gemeente handelt uw aanvraag af. Binnen 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag voor beschermd wonen. Als aanvullend onderzoek gedaan moet worden en de termijn hierdoor niet gehaald wordt, dan wordt er een hersteltermijn gestuurd en wordt u geïnformeerd binnen welke periode u een beslissing kunt verwachten.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over dit product, de website of iets anders waar de gemeente een rol in speelt? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0187, maar u kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis