HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

  Er zijn twee soorten begeleiding:

  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding

  Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
  • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • Bepalen van het dagritme
   • Sociale contacten en sociale omgeving
   • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Groepsbegeleiding (dagbesteding)

  Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

  • activering
  • beweging
  • leren omgaan met dementie
  • contacten
  • een zinvolle invulling van de dag
  • voorkomen van vereenzaming
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

  Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

  De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Meldpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Als begeleiding via de Wmo het beste is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

 • Wat kost het?

  Voor begeleiding en/of dagbesteding is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. In 2020 is de hoogte van de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Soms is aanvullende informatie nodig waardoor het langer kan duren. Wanneer dit aan de orde is, wordt u geïnformeerd.

 • PDF formulier(en)

 • E-formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis