HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Vervolgstap voor Gebiedsvisie/Landschapsprofiel Kop van Goeree

Vervolgstap voor Gebiedsvisie/Landschapsprofiel Kop van Goeree (28-07-2021)

Dit item is verlopen op 31-08-2021.

De gemeente Goeree-Overflakkee wil iedereen bedanken voor het meedenken over de landschappelijke gebiedsvisie Kop van Goeree. In het gebied is er een spanningsveld tussen aan de ene kant behoud en bescherming en aan de andere kant vernieuwing en ontwikkeling. Is de grens bereikt? Wat kan wel en wat kan niet in dit bijzondere, maar kwetsbare gebied? Wat verbetert de kwaliteit?

Vanwege de coronapandemie kon er geen informatieavond georganiseerd worden, maar hebben we voor een andere wijze van participatie gekozen. In plaats daarvan is er in de krant, op sociale media, met folders in supermarkten en onder andere posters op de ramen van de Dorpstienden aandacht gevraagd voor de gebiedsvisie. Ook zijn verschillende organisaties en belanghebbende partijen via de e-mail gewezen op de visie.

Op de projectwebsite (www.goeree-overflakkee.nl/kopvangoeree) stond én staat alle informatie verzameld en kon als reactie een korte gerichte vragenlijst ingevuld worden. In totaal is de enquête 54 keer ingevuld en zijn er negen reacties schriftelijk binnengekomen.

Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de reacties en op basis daarvan met het aanvullen en aanpassen van de gebiedsvisie. Dat gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de kaarten, het verduidelijken van de grenzen van het gebied (Ouddorp en Duinrand Oostdijk) of duidelijkere uitleg over de waarde ‘Dynamiek aan de randen, rust in het midden’. Ook worden rust-/stiltegebieden rond strand, duinen en Grevelingen opgenomen en is er aandacht voor de Atlantikwall/bunkerroute. Ook is de intentie om de naam ‘Landschappelijke gebiedsvisie Kop van Goeree’ aan te passen naar Landschapsprofiel Kop van Goeree, omdat deze term beter de lading dekt. Tenslotte willen we een heldere duiding geven aan de toepassing en status van het document.

Als dat is gebeurd, gaat het document voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Dat is waarschijnlijk rond september. Het document dient als basis om verder met elkaar in gesprek te gaan over de verdere spelregels voor het gebied.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis