HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Verslag raadsvergadering 16 juli 2020

Verslag raadsvergadering 16 juli 2020

Dit item is verlopen op 14-08-2020.

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie verliep vlot ondanks een groot aantal te behandelen agendapunten. Als alles volgens plan verloopt was dit de laatste raadsvergadering die online volgens de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming werd gehouden. De gemeenteraad streeft ernaar om na de zomer weer in de raadszaal te vergaderen. Helaas kan er dan nog geen publiek in de raadszaal aanwezig zijn, waardoor u ook dan de vergadering alleen via internet kunt volgen.

Na het verwelkomen van de aanwezigen door de voorzitter, volgde het noteren van de online aanwezigheid van raadsleden en collegeleden. Bij het vaststellen van de agenda werd de eerste tussentijdse rapportage 2020 over de gemeentelijke financiën, op verzoek van de heer Van der Tang (SGP) teruggehaald naar de oordeelsvormende fase. Na het vaststellen van de besluitenlijst werden nog enkele vragen over de actielijst beantwoord, waarna de oordeelsvormende fase volgde.

Oordeelsvormende fase

De behandeling van de – nu zes – voorstellen zorgde voor wisselende reacties en vragen van de raadssleden. Maar uiteindelijk kon na de beraadslaging direct over elk voorstel worden besloten en werden de voorstellen unaniem aangenomen. Als eerste kwam de toekomst van de zwembaden op Goeree-Overflakkee aan de orde, waarna de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020, het Programma stedelijk water 2021 – 2025, de inzet van de Eneco-gelden en het steunfonds maatregelen corona volgden. De vragen van de heer Van der Tang werden beantwoord door de wethouders Feller en Both-Verhoeven, waarna direct het besluit volgde.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase resteerden zeven voorstellen waarover een besluit van de gemeenteraad werd gevraagd. Hoewel het Nieuw subsidiestelsel voorschoolse educatie de afgelopen weken een lastig onderwerp bleek, kon de raad toch unaniem instemmen met het voorstel, waarbij nog wel een paar stemverklaringen werden afgelegd. Nadat op 30 juni jl. de stemmen staakten over de motie van VKGO, ChristenUnie, PvdA en Eiland van Vrijheid over de tijdelijke verruiming toeristisch kamperen, werd opnieuw in stemming gebracht. Maar ook nu waren er evenveel stemmen vóór als tegen. In een dergelijke situatie is dan de motie verworpen. Daarna volgden nog enkele hamerstukken, waar de gemeenteraad unaniem mee akkoord ging: Met de Begroting 2021 DCMR, Vaststelling huisvestingsverordening en wijziging legesverordening, het Resultaat ENSIA 2019, het bestemmingsplan Nolledijk 21A Melissant en bestemmingsplan Zernikeweg 2 Middelharnis kon snel worden ingestemd.

Na het afronden van de besluitvormende fase waren er nog mondelinge vragen van mevrouw ’t Hoen (PvdA) over terugvalpreventie verslavingszorg, die werden beantwoord door wethouder Bruggeman. Een drietal ingekomen stukken leverden nog vragen op van verschillende raadsleden, waarna de voorzitter net vóór 22.00 uur de vergadering sloot.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is te bekijken via https://www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. De volgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 24 september aanstaande vanaf 19.30 uur.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis