HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Start campagne Glasvezel buitenaf in de gemeente Goeree-Overflakkee

Start campagne Glasvezel buitenaf in de gemeente Goeree-Overflakkee

Dit item is verlopen op 23-07-2019.
Logo Glasvezel buitenaf Goeree-Overflakkee

Op 28 mei jl. plaatste de gemeente Goeree-Overflakkee het volgende bericht op Facebook, over de start van de campagne van Glasvezel buitenaf:


"Start campagne ‘Glasvezel buitenaf" in Goeree-Overflakkee

Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van Goeree-Overflakkee en de dorpen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Glasvezel buitenaf is namelijk gestart met een glasvezelcampagne. Daarmee komt snel internet heel dichtbij. De inwoners kunnen zich vanaf nu tot 22 juli 2019 inschrijven voor een glasvezelabonnement bij een dienstaanbieder naar keuze. Om glasvezel aan te kunnen leggen is een minimale deelname nodig van 45%.

Iedereen die in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting ontvangt een dezer dagen een persoonlijke uitnodiging van Glasvezel buitenaf voor de informatieavonden. Tijdens deze avonden wordt er uitleg gegeven over de aanleg, het aanbod en de planning van glasvezel. Glasvezel buitenaf richt zich in eerste instantie op het buitengebied en de eerder genoemde dorpen. Als de campagne succesvol is afgerond, wordt er gekeken of er ook in de grotere dorpen op Goeree-Overflakkee een glasvezelcampagne wordt gestart.

Bijgaand een overzicht van de informatieavonden. Kijk voor meer informatie op www.glasvezelbuitenaf.nl, deelpagina Goeree-Overflakkee.”


Naar aanleiding van dit bericht werden er op social media vragen gesteld c.q. opmerkingen geplaatst door onze volgers. Wij hebben de vragen gebundeld, de antwoorden leest u hieronder.

Waarom wordt het wel aangeboden in Den Bommel, Stad a/h Haringvliet en Achthuizen en bijvoorbeeld niet in Herkingen of Ooltgensplaat? 
De campagne van Glasvezel buitenaf richt zich op het buitengebied van Goeree-Overflakkee. Het uitgangspunt is dat de bewoners die snel internet het hardst nodig hebben dit nu als eerste krijgen. Er is dus gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij het buitengebied als eerste een aanbod ontvangt (inclusief Zuidzijde, Havenhoofd, Langstraat, Battenoord en Oostdijk). Normaal gesproken krijgen alleen bewoners buiten de bebouwde kom een aanbod. Echter, de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Goeree-Overflakkee is aanzienlijk kostbaarder dan in andere plattelandsgebieden. Zo moeten er extra maatregelen getroffen worden door de eisen die Het Waterschap Hollandse Delta stelt. Verder zijn de afstanden tot de woningen gemiddeld groter dan in andere gebieden, oftewel het is een vrij uitgestrekt gebied en er moet veel gegraven worden. Het was voor de business case noodzakelijk om drie kleinere kernen mee te nemen in het aanbod. Er is gekozen voor de kleinste kernen (Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet).

Als de campagne succesvol is afgerond, zal Glasvezel buitenaf ook in alle overige kernen op Goeree-Overflakkee een glasvezelcampagne starten. Daar vallen de kernen Herkingen en Ooltgensplaat ook onder. Het is belangrijk dat eerst de aanleg in het buitengebied is gestart.

Waarom wordt glasvezel niet aangeboden in bedrijventerreinen? 
Glasvezel buitenaf heeft een speciaal aanbod voor de bedrijventerreinen op Goeree-Overflakkee. De ondernemers krijgen een aparte brief en uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. 

Wat valt er volgens ''Glasvezel Buitenaf'' onder de definitie buitengebied en wat niet? 
Onder de definitie buitengebied van Glasvezel buitenaf vallen alle adressen buiten de bebouwde kom en adressen waar geen glasvezel- en/of kabelaansluiting (coax) aanwezig is. Dit zijn naast de adressen buiten de bebouwde kom ook de kernen Zuidzijde, Havenhoofd, Langstraat, Battenoord en Oostdijk. Battenoord valt hier ook onder omdat deze kern buiten de bebouwde kom valt.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Kijk voor meer informatie op de website:
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/goeree-overflakkee-buitengebied/

volg Glasvezel buitenaf ook op Facebook:
https://www.facebook.com/GlasvezelbuitenafGoereeOverflakkee/

Als er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met Glasvezel buitenaf, via de website (deelgebied Goeree-Overflakkee) of telefonisch: (088)  75 85 800.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis