HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Stapsgewijs verruiming recreatieve verhuur

Stapsgewijs verruiming recreatieve verhuur

Dit item is verlopen op 29-06-2020.
Recreatiepark

Campings, recreatieparken en jachthavens in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee onder valt, mogen met ingang van 15 mei weer hun verblijven verhuren. Dat gaat wel met verantwoorde stappen, beginnend met 25 procent verhuur voor verblijven met eigen sanitair. 

Vanaf 9 mei was het al mogelijk om dag en nacht te verblijven op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden onder de voorwaarde dat het om vaste verhuur of eigendom van een verblijf ging. Omdat de druk op de zorg nog altijd afneemt, tijdelijke zorglocaties kunnen worden gesloten en afgebouwd en de besmettingsgraad daalt, is het mogelijk ook de verhuur van verblijven met eigen sanitaire voorzieningen te verruimen.

De stappen zijn als volgt:

  • Vrijdag 15 mei:     25% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
  • Vrijdag 22 mei:     50% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
  • Vrijdag 29 mei:     75% verhuur voor verblijven met eigen sanitair
  • Woensdag 1 juli:   In heel Nederland zijn alle voorzieningen op campings en vakantieparken open en 100% verhuur.

Monitoring

De verruiming is in overleg met de burgemeesters van de recreatiegemeenten en de voorzitter van de veiligheidsregio besloten. Wel geldt te allen tijde dat de stappen afhankelijk zijn van besluitvorming van het kabinet én wekelijkse monitoring en evaluatie. Op het moment dat het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio veel groter wordt, is de kans aanwezig dat versoepelingen worden teruggedraaid of uitgesteld.

Medewerking

Vanzelfsprekend geldt voor alle versoepelingen dat de maatregelen rond horeca, sanitair, persoonlijke hygiëne en 1,5 meter afstand van kracht blijven. De medewerking van alle beheerders en toeristen is keihard nodig om deze versoepelingen mogelijk te maken.

We doen dit met elkaar”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nog eens extra. “We zijn heel blij dat we behoedzaam weer toeristen kunnen ontvangen op ons prachtige eiland. Maar tegelijkertijd roep ik iedereen op, inwoners, ondernemers én gasten, om zich goed aan de geldende regels en richtlijnen te houden. Samen moeten we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. Neem uw verantwoordelijkheid en wijs elkaar zo nodig op de regels in deze bijzondere periode.”

Vraag en antwoord

Wat betekenen die 25%, 50% en 75% toeristische verhuur?

Het percentage gaat over het totaal aantal verhuurbare eenheden of plekken met eigen sanitair binnen een bedrijf (camping, recreatiepark of jachthavens) en dus het totaal aantal eenheden zonder:  

  • Vaste plekken (als vaste plekken recreatief worden verhuurd tellen ze wel mee in het totaal) 
  • Plekken zonder eigen sanitair 
  • Plekken waarvoor uitzondering op de noodverordening van toepassing is in verband met zakelijk verblijf, arbeidsmigranten of persoonlijke omstandigheden. 

Voor wie gelden deze percentages?

Het percentage is van toepassing op elk bedrijf dat verhuur aanbiedt met KvK-nummer en het aantal wordt naar boven afgerond op hele cijfers met een minimum van 1.

Hoe zit het met verhuurders van ‘losse’ woningen op een park?

Een verhuurder van één woning (op een vakantiepark) kan door de afronding naar boven ook bij 25% al één woning verhuren.  Verhuurders van twee woningen kunnen bij 25% ook één woning verhuren. Er wordt gekeken naar afzonderlijke bedrijven. Een parkeigenaar is een bedrijf, een verhuurder van één huisje op een park (met KvK-nummer) is dat ook, het gaat erom wie het aanbiedt.

Hoe zit het met jachthavens?

Voor jachthavens geldt het percentage over het beschikbare aantal vrije ligplekken in de haven.  

Hoe houden ondernemers dat bij?  

Elk bedrijf houdt een nachtregister bij en kan dat steekproefsgewijs aan handhaving voorleggen ter onderbouwing. Er wordt ook vanuit de gemeente goed gemonitord om te kijken hoe de versoepeling loopt.

Wat wordt verstaan onder eigen sanitair?

Sanitair in gebruik voor één plaats of verblijf en dus ook chemisch toilet of boot met vuilwatertank

Zijn campers met eigen sanitair toegestaan?

Campings mogen binnen de toegestane percentages plaatsen verhuren aan mensen die met een camper of caravan komen. De gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen op campings zijn gesloten tot 1 juli. Dit betekent dat de campers de beschikking moeten hebben over eigen sanitaire voorzieningen.  

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis