HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Samen goed voorbereid op een veranderend klimaat

Samen goed voorbereid op een veranderend klimaat

Dit item is verlopen op 20-12-2018.
Fietsers door de stromende regen

Wat gebeurt er op Goeree-Overflakkee als het klimaat verandert? Als de zeespiegel stijgt, als het nog droger wordt, als er vaker grote plensbuien vallen en als we nog vaker echt warm weer krijgen? Dat zijn vragen die de gemeente de komende tijd wil en moet beantwoorden. Want hoewel de gemeente werk maakt van duurzaamheid, kunnen we de gevolgen van de CO2 uitstoot van de afgelopen tientallen jaren niet voorkomen. Dus kunnen we maar beter goed voorbereid zijn.

Daarom moet elke gemeente in Nederland een zogenaamde klimaatstresstest maken. Hierin staat omschreven welke kansen en risico’s het veranderende klimaat met zich meebrengt en voor welke plekken in de gemeente dit geldt. Samen met de provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta heeft de gemeente nu de eerste stap gezet voor deze stresstest. In de eerste rapportage staan alle meldingen, metingen en kennis die binnen gemeente, waterschap en provincie bekend zijn met betrekking tot klimaatverandering. Denk hierbij aan de locaties waar de riolen overstromen als er ineens extreem veel regen valt of waar de waterkwaliteit onder druk komt te staan als het een langere tijd erg warm is. Maar er staat ook in wat warmer en zonniger weer betekent voor de recreatiesector en de manier waarop we kijken naar wonen.

Dit eerste rapport schetst hoe Goeree-Overflakkee ervoor staat op papier. Net als u weten we dat dit niet het complete plaatje is. Daarom gaan we in de tweede fase in gesprek met verschillende partijen op het eiland om te kijken of onze eerste bevindingen kloppen. En waar het net even anders is. Daarbij betrekken we dorpsraden, ondernemers en inwoners. Het doel is om zo scherp mogelijk in beeld te krijgen wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor Goeree-Overflakkee.

Met de bevindingen uit de stresstest kunnen we gaan nadenken over wat we kunnen doen om vervelende effecten zo veel mogelijk te beperken en om goed te kunnen profiteren van de leuke effecten van klimaatverandering. Dat heet adaptatie; zorgen dat je op tijd mee ontwikkelt met een geleidelijke verandering. Wat we gaan doen aan adaptatie zetten we in een Regionale Adaptatie Strategie. Deze moet in 2020 klaar zijn. Hierin staat omschreven welke partijen welk onderdeel uit de stresstest gaan aanpakken.

Bekijk hier de klimaatstresstest.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis