HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Pachtinschrijving Van Pallandtpolder Middelharnis

Pachtinschrijving Van Pallandtpolder Middelharnis

Dit item is verlopen op 09-11-2019.
Van Pallandtpolder

De gemeente heeft per 13 december 2018 ca 70 ha landbouwgrond in de Van Pallandtpolder te Middelharnis in eigendom. Deze gronden zijn aangekocht ten behoeve van de gebiedsambitie 'Proeftuin voor Duurzame Ontwikkeling'. Gedurende een periode van drie jaar onderzoekt de gemeente de kansen voor deze proeftuin. Tijdens de onderzoeksperiode worden de landbouwgronden in √©√©njarige geliberaliseerde pacht uitgegeven. De periode van jaarlijkse verpachting loopt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Het perceel landbouwgrond is verdeeld in acht uitgiftekavels. De gemeente bepaalt jaarlijks de marktprijs voor geliberaliseerde pachtcontracten. In het vierde kwartaal van het voorgaande jaar worden de eenjarige pachtcontracten voor het opvolgende jaar voorbereid en getekend. Bij de uitgifte in pacht dient de kwaliteit van de landbouwgrond minimaal in stand te blijven.

Selectie pachters

De gemeente selecteert uit de lijst belangstellenden de kandidaten voor eenjarige geliberaliseerde pacht op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Er is sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf; pachter heeft hoofdberoep in de landbouw.
  2. Indien het agrarisch bedrijf voldoet aan het keurmerk Planet Proof en/of beschikt over een Veldleeuwerik-certificaat heeft dit een pre op de keuze.
  3. De voorkeur gaat uit naar een agrarisch bedrijf welke bij zowel gemeente als Provincie Zuid-Holland niet eerder in aanmerking is gekomen voor eenjarige pacht in de Van Pallandtpolder.
  4. De voorkeur gaat ook uit naar een agrarisch bedrijf dat zijn hoofdvestiging heeft binnen een straal van 5 km van de uit te geven gronden. Als alle belangstellenden eerder in aanmerking kwamen zal de straal van 5 km worden vergroot.

Na afloop van een eenjarig pachtcontract kan het betreffend agrarisch bedrijf zich eenmaal opnieuw aanmelden als belangstellende voor dezelfde kavel.

De gemeente bepaalt in overleg met een onafhankelijk adviseur van de afdeling grondzaken en de kandidaten welke gewassen er op de pachtgronden geteeld zullen worden. Voorwaarde daarbij is dat de kwaliteit van de landbouwgrond minimaal in stand blijft. De pachtprijs wordt ook in overleg met de onafhankelijke adviseur en de toekomstige pachters vastgesteld.

Inschrijven

De inschrijftermijn voor eenjarige geliberaliseerde pacht in de Van Pallandtpolder is gesloten.

Overzicht pachtpercelen

Overzicht pachtpercelen

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis