HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Denkt u mee over het grondstoffenbeleidsplan van de gemeente?

Denkt u mee over het grondstoffenbeleidsplan van de gemeente?

Dit item is verlopen op 09-04-2019.
Gescheiden afval

In 2019 gaat de gemeente een nieuw grondstoffenbeleidsplan schrijven. In dit grondstoffenbeleidsplan gaan we een aantal dingen anders aanpakken. Een van die dingen is dat we gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we gezamenlijk minder afval gaan produceren. En daar kunnen we uw hulp bij gebruiken.

Daarom zoeken we inwoners die tijdens het traject van het grondstoffenbeleidsplan mee willen denken. Bijvoorbeeld over verschillende maatregelen en oplossingen waarmee we de totale hoeveelheid afval kunnen terugdringen. Of over welke voorzieningen inwoners echt helpen om afval beter te scheiden. En zelfs om misschien maatregelen alvast te testen in uw eigen huishouden. Deze groep mensen heet de klankbordgroep.

Klankbordgroep

Voor de klankbordgroep zoeken wij twaalf tot veertien bewoners van Goeree-Overflakkee, die:

  • Uit alle groepen van de samenleving komen;
  • Maximaal één avond per maand mee willen denken over het grondstoffenbeleidsplan 2019 – 2025 (data worden tenminste drie weken tevoren ingepland);
  • Zin hebben om mee te denken over gemeentelijk beleid;
  • Bij voorkeur geen vakkennis over grondstoffenmanagement hebben.

De rol van de klankbordgroep bestaat uit het: meedenken over het grondstoffenbeleidsplan, het reageren op mogelijke plannen vanuit de eigen ervaringen en het inbrengen van ideeën en tips. We helpen u met vakjargon en moeilijke termen door de verschillende stappen aan u te presenteren. De klankbordgroep adviseert, maar neemt geen besluiten over het grondstoffenbeleidsplan. Dat doen het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Van afvalbeleid, naar grondstoffenbeleid

De gemeente wil en moet haar afvalbeleid anders gaan organiseren. Het huidige beleid richt zich alleen op het inzamelen van afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen, die zeldzamer en duurder worden. Daarom willen we voor de periode 2019 tot 2025 niet een afvalbeleidsplan, maar een grondstoffenbeleidsplan opstellen. In dit grondstoffenbeleidsplan kijken we niet alleen naar het ophalen en scheiden van huishoudelijk afval, maar willen we met een bredere blik kijken naar bijvoorbeeld hergebruik, reparatie en hoe het afval van de ene ondernemer een grondstof is voor de andere ondernemer.

Aanmelden

Heeft u ideeën over het verbeteren van het afvalbeleid van de gemeente, wilt u graag meedenken over het grondstoffenbeleidsplan of wilt u uw mening geven over mogelijk in te voeren plannen? Dan kunt u zich tot vrijdag 22 maart 2019 aanmelden via www.goeree-overflakkee.nl/klankbordgroep. Bij meer dan veertien personen, maken we een selectie uit de aanmeldingen om een representatieve groep te krijgen. U krijgt hier uiteraard bericht over.

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis