HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  28 maart: Nieuwe noodverordening: aangewezen locaties binnen de gemeente Goeree-Overflakkee waar je niet mag verblijven.

28 maart: Nieuwe noodverordening: aangewezen locaties binnen de gemeente Goeree-Overflakkee waar je niet mag verblijven.

Hompelvoet en Ossenhoek

Op 27 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afgekondigd. In deze noodverordening wordt de bevoegdheid gegeven om gebieden of locaties aan te wijzen waar het voor iedereen verboden is om te verblijven.

Daarnaast is een extra Aanwijzigingsbesluit vastgesteld waarin specifieke gebieden zijn aangewezen die onder de noodverordening vallen. 

Wat betekent dit voor Goeree-Overflakkee? 

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee zijn er twee gebieden aangewezen: de Ossenhoek en de Hompelvoet. Dit zijn eilanden in het Grevelingenmeer. Het is vanaf heden verboden om op deze eilanden te verblijven.

De Ossenhoek en de Hompelvoet worden drukbezocht door toeristen en inwoners (vaarrecreatie). Op de eilanden zijn faciliteiten om te recreëren. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Goeree-Overflakkee vinden een toestroom naar deze eilanden niet wenselijk en een te groot risico, in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Hoe gaat de afsluiting in zijn werk?

De beheerder en eigenaar van de eilanden is Staatsbosbeheer. Vanuit deze organisatie is het oorspronkelijke verzoek bij de regio en de gemeente neergelegd voor een verbod op het verblijven op de eilanden. Dit in verband met de verwachte drukte, ook bij de steigers van de eilandjes. Staatsbosbeheer heeft de sanitaire voorzieningen gesloten en treft ook andere passende maatregelen. Zo worden er onder meer borden geplaatst. 

Wie gaat er handhaven? 

De politie, de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente, de boswachters van Staatsbosbeheer en andere handhavingsinstanties, houden toezicht op de nieuwe noodverordening. Genoemde partijen zijn ook bevoegd op te treden ter uitvoering van de noodverordening. 

Meer informatie 

Klik op: noodverordeningaanwijzingsbesluit en aanwijzingsbesluit locatie  om de letterlijke tekst te raadplegen.

Aangewezen gebieden Hompelvoet en Ossenhoek

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis