HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  27 maart: Bericht voor ondernemers: regelingen voor ondernemers

27 maart: Bericht voor ondernemers: regelingen voor ondernemers

Dit item is verlopen op 27-07-2020.
decoratie

Beste (zelfstandig) ondernemer,

Het zijn onzekere tijden. De impact van het coronavirus is groot. Voor de hele samenleving. Maar zeker ook voor u als ondernemer. Er wordt een enorm beroep gedaan op uw veerkracht en creativiteit.

Om u te helpen bij het opvangen van de gevolgen van deze crisis, heeft het kabinet op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen getroffen. Met deze maatregelen krijgen ondernemers extra ondersteuning. Om het voor u overzichtelijk te maken, zetten we in dit schrijven alle maatregelen voor u op een rijtje.

Van deze maatregelen wordt alleen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers door de gemeente uitgevoerd.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Voor deze regeling gelden de volgende criteria:

 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomstenondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
 • Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.
 • Deze inkomensondersteuning vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.500,00 netto per maand. Het gaat hierbij om netto bedragen, inclusief vakantietoeslag. Deze inkomstenondersteuning wordt per maand overgemaakt.

Ook kan er een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 worden aangevraagd. Dit bedrag dient wel te worden terugbetaald. Deze lening wordt verstrekt tegen een rentepercentage van 2%.

U kunt een beroep doen op deze regeling, indien u:

 • een gevestigde zelfstandige bent, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijft in Nederland en woonachtig bent in de gemeente Goeree-Overflakkee;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of daarmee gelijkgesteld;
 • uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent;
 • ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel;
 • het bedrijf vóór 17 maart 2020, 18:45 uur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt voldaan aan het urencriterium, dat wil zeggen: minimaal 1225 uren per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

U dient de aanvraag in via DigiD. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er iets fout gegaan en kunt het beste even contact met ons opnemen via tozo@goeree-overflakkee.nl.

Tijdelijke ondersteuning zelfstandigen online aanvragen

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij telefonisch contact met u op. Door het grote aantal aanvragen kan dat enkele werkdagen duren.

Uitstel van betaling aanslagen SVHW en BIZ-aanslagen

Ook het SVHW heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te helpen. U kunt deze maatregelen met de meest actuele informatie lezen op de website van het SVHW.

Ook voor verschillende aanslagen geldt de mogelijkheid tot uitstel van betaling tot 31 augustus 2020. Uitstel kunt u aanvragen via het SVHW.

Andere maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn er nog veel maatregelen genomen. Hieronder staan de regelingen puntsgewijs genoemd. Mocht u meer informatie willen over deze regelingen, dan kunt u terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Beleidsregel tegemoetkoming
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BKMB)
 • Uitstel Belastingdienst
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Toeristenbelasting en cultuursector
 • SET Covid19: Stimulering digitale zorg
 • Banken verlenen uitstel
 • Pensioenfondsen
 • Initiatieven van de EU

Contact

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u ons altijd bereiken via het Bedrijvencontactpunt via bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl

Noodpakket voor banen en economie

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis