HOME  |  Overzicht nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Postuum uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis voor Machiel Osseweijer, oud-inwoner van Den Bommel

  (09-07-2020)

  Op donderdag 9 juli reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman postuum de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan de kinderen van de heer Machiel Osseweijer. De onderscheiding werd toegekend door het Ministerie van Defensie.

  Lees verder
 • Expeditie Haringvliet weer van start!

  (08-07-2020)
  Heicondias

  Een dagje ontspannen op stap met het gezin of samen de rust opzoeken? Het kan deze zomer met Expeditie Haringvliet. Tot 6 september zijn er weer vaarverbindingen voor fietsers en wandelaars tussen Hellevoetsluis, Middelharnis, Nieuwendijk, Stad aan ’t Haringvliet, Tiengemeten en Stellendam. Mede als gevolg van de coronacrisis is er dit jaar een aangepast aanbod. Er zijn alleen directe verbindingen tussen de kernen en naar Tiengemeten beschikbaar.

  Lees verder
 • Verslag extra raadsvergadering 30 juni 2020

  (08-07-2020)
  Gemeenteraad in het Rondeel

  De gemeente Goeree-Overflakkee hield op 30 juni een extra raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering van 25 juni waren tegen half elf nog zoveel punten om te behandelen, dat besloten werd om een extra vergadering in te lassen. Ook deze extra raadsvergadering ging online volgens de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. De gemeente streeft ernaar om na de zomer weer in de raadszaal te vergaderen. Helaas kan er dan nog geen publiek in de raadszaal aanwezig zijn, waardoor u de vergadering via internet moet volgen.

  Lees verder
 • Raadsvergadering 16 juli 2020

  (08-07-2020)
  Raadsvergadering in het Rondeel

  Op 16 juli 2020 is de volgende online raadsvergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De vergadering begint om 19.30 uur en is zoals gebruikelijk live te volgen via internet op www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.

  Lees verder
 • Schoolbesturen en gemeente Goeree-Overflakkee bekrachtigen samenwerking huisvesting scholen

  (07-07-2020)

  Bestuurders van Kindwijs, SOPOGO en CBS De Hoeksteen* hebben op 7 juli een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Goeree-Overflakkee. Met het ondertekenen van deze verklaring geven partijen uiting aan hun samenwerking op het gebied van huisvesting van het basisonderwijs, zoals vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) en de bijbehorende uitvoeringsplannen.

  Lees verder
 • Special Afvalnieuws

  (07-07-2020)

  De gemeente Goeree-Overflakkee wil de komende jaren samen met de RAD een inhaalslag maken op het gebied van afvalscheiding. Dat betekent dat er vanaf 2021 het één en ander verandert.  Uw plastic/PMD-afval wordt straks in zakken huis aan huis opgehaald. Ook wordt dan de afvalstoffenheffing berekend op basis van het aantal keer dat u restafval aanbiedt.

  Lees verder
 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen van de Lintjesregen 2020

  (06-07-2020)

  De vijf inwoners van Goeree-Overflakkee die tijdens de Lintjesregen 2020 werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, namen de versierselen op vrijdag 3 juli in ontvangst. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheidingen uit in het oude raadhuis van Middelharnis.

  Lees verder
 • Goeree-Overflakkee omarmt De Beroepscampus

  (06-07-2020)

  De Beroepscampus, dé plek waar vakmensen van de toekomst worden opgeleid. Met die ambitie slaan RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, regionale ondernemers en de gemeente Goeree-Overflakkee de handen ineen om toonaangevend en vernieuwend beroepsonderwijs in de regio aan te bieden. De Beroepscampus – inmiddels bekend op Goeree-Overflakkee en in de regio – blijft de naam waarmee de onderwijsinstellingen samen sterk de toekomst ingaan.

  Lees verder
 • Dialoogavond donderdag 9 juli 2020

  (04-07-2020)

  Op 9 juli om 19.30 uur is de volgende dialoogavond gepland. Dit zal een online vergadering zijn, live te volgen via https://www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. Tijdens de dialoogavond worden diverse onderwerpen beeldvormend behandeld voor de leden van de gemeenteraad. Geïnteresseerden kunnen hierbij hun inbreng geven. De chatfunctie op de gemeentelijke webpagina staat deze avond open voor deelname aan het gesprek over de onderwerpen.

  Lees verder
 • Goeree-Overflakkee zet in op voorkómen én aanpakken drugsgebruik

  (03-07-2020)

  De gemeente Goeree-Overflakkee gaat intensiever inzetten op het voorkómen én aanpakken van drugsgebruik.

  Lees verder
 • Goeree-Overflakkee treedt toe tot de RAD

  (01-07-2020)

  De RAD wordt verantwoordelijk voor het afval- en grondstoffenbeheer

  Gemeente Goeree-Overflakkee treedt per 1 juli 2020 toe tot de RAD. Vanaf die datum is de afvalinzamelaar ook verantwoordelijk voor het afval- en grondstoffenbeheer op Goeree-Overflakkee. 

  Lees verder
 • Toeristentreintjes rijden weer

  (01-07-2020)

  Vanaf vandaag, 1 juli, rijden de toeristentreintjes weer door Middelharnis, Sommelsdijk en Ouddorp. De VEERO, (recreatie)ondernemers, BIZ Middelharnis Centrum en BIZ Ouddorp, de stichting Eilandmarketing en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de handen ineengeslagen om dit project ook dit jaar weer te realiseren.

  Lees verder
 • Nachtafsluitingen N215 bij Melissant en Dirksland

  (30-06-2020)
  N 215

  De provincie Zuid-Holland verbetert samen met de gemeente en het waterschap de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N215 tussen Melissant en Dirksland. Om werkzaamheden uit het maatregelenpakket veilig uit te voeren, gaat de N215 begin juli vier nachten dicht voor doorgaand verkeer.

  Lees verder
 • Nieuwe noodverordening Rotterdam-Rijnmond per 1 juli

  (30-06-2020)

  Vanaf dinsdag 1 juli 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juni. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

  Lees verder
 • Verslag raadsvergadering 25 juni 2020

  (29-06-2020)
  Gemeenteraad in het Rondeel

  De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee hield op 25 juni weer een online-vergadering waarin beraadslaging en besluitvorming plaatsvond volgens de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Met 22 agendapunten was er sprake van een bomvolle agenda.

  Lees verder
 • Per 1 juli: 1,5 meter afstand blijft de norm

  (25-06-2020)
  Houd 1,5 meter afstand

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor Carolien Struijk-Klepper uit Ouddorp

  (20-06-2020)

  Op zaterdag 20 juni is Carolien Struijk-Klepper benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Berend Jan Bruggeman reikte de Koninklijke onderscheiding door de coronamaatregelen uit op aangepaste wijze.

  Lees verder
 • Klantverhaal Webego, Goeree-Overflakkee en Alpheios na lockdown: “Schoonmaak op school als voorbeeld voor de rest”

  (18-06-2020)

  Na weken van thuisscholing was het op 11 mei zo ver, de basisscholen mochten als eerste weer van start gaan. Niet alleen voor de leerkrachten en leerlingen een uitdaging, maar ook voor de schoonmaak! 

  Lees verder
 • Nieuwe stap herontwikkeling locatie gemeentehuis voormalige gemeente Oostflakkee

  (17-06-2020)

  De gemeente Goeree-Overflakkee, woningcorporatie Oost West Wonen en Zorgvastgoed-expert Estea hebben op woensdag 17 juni een intentieovereenkomst getekend. Partijen bekrachtigen hiermee de afspraken die gemaakt zijn over de herontwikkeling van de kantoorlocatie van de voormalige gemeente Oostflakkee. Het doel is om op deze locatie senioren- en zorgappartementen te realiseren.

  Lees verder
 • Definitieve vergunning voor Innovathuis

  (10-06-2020)

  De definitieve vergunning voor het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet – de eerste waterstofwoning in Nederland – is rond. Deze nieuwe mijlpaal is voor initiatiefnemer Hylife Innovations een bevestiging dat ze met het prestigieuze project op de goede weg is.

  Lees verder
 • Verruiming regiotaxi Goeree-Overflakkee

  (10-06-2020)

  Een deel van onze inwoners maakt gebruik van de Regiotaxi Goeree-Overflakkee, als vervoersvoorziening binnen de Wmo.

  Lees verder
 • Hulp gezocht! Input gevraagd voor nieuw Wmo-beleidsplan

  (05-06-2020)
  Wmo

  De gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met het schrijven van een overkoepelend beleidsplan Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we onze inwoners het beste ondersteunen?”

  Lees verder
 • Testlocatie corona in Middelharnis

  (04-06-2020)

  Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee is vanaf maandag 8 juni een testlocatie geopend om mensen met klachten te testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Het gaat om een leegstaand bedrijfspand op het bedrijventerrein Oostplaat, aan de rand van Middelharnis (Zernikeweg 28).

  Lees verder
 • De gemeente Goeree-Overflakkee en Glasvezel buitenaf tekenen convenant aanleg glasvezel

  (29-05-2020)

  Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van Goeree-Overflakkee en de kernen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Vandaag is het convenant met de gemeente Goeree-Overflakkee en Glasvezel buitenaf getekend. In dit convenant worden afspraken gemaakt over het (gezamenlijk) toezicht tijdens de aanleg, de ligging van het glasvezelnetwerk, de garantie en de leges & degeneratiekosten. Na de zomervakantie start de aanleg van het glasvezelnetwerk op het eiland.

  Lees verder
 • Goeree-Overflakkee levert concept-RES op

  (29-05-2020)
  Regionale Energiestrategie

  Goeree-Overflakkee gaat de uitdaging aan om op het gebied van energiebesparing, aardgasalternatieven en duurzame mobiliteit forse stappen vooruit te zetten. Het Zuid-Hollandse eiland is al goed op weg als het gaat om de productie van wind- en zonne-energie, dus daar hoeft de focus niet op gericht te zijn. Sterker nog: er wordt niet uitgegaan van verdere uitbreiding van het vermogen aan windenergie.

  Lees verder
 • Chatfunctie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

  (27-05-2020)

  Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, waar mensen terecht kunnen voor hulp of bij een vermoeden van huiselijk geweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling, heeft op de eigen website nu ook een chatfunctie, waar mensen op werkdagen van 9.00-17.00 uur met een medewerker uit de eigen regio kunnen chatten, vragen stellen en advies vragen. Dat is gratis en kan anoniem.

  Lees verder
 • Ondernemer enquête Goeree-Overflakkee

  (25-05-2020)
  Enquête

  Als gemeente willen we graag weten wat ondernemers in deze bijzondere en onzekere tijd bezig houdt. U kunt ons helpen een beeld te vormen van de gevolgen van de coronacrisis.

  Lees verder
 • SVHW hervat controle op hondenbezit

  (25-05-2020)
  Hondenbezit

  SVHW heeft de controle op hondenbezit weer hervat voor gemeente Goeree-Overflakkee. Deze was vanwege de Corona maatregelen tijdelijk gestaakt.

  Jaarlijks controleert LEGITIEM BV het hondenbezit. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW. Voor meer informatie raadpleeg dan de website van SVHW.

 • Update - Ring Ouddorp in zomerperiode regelmatig autovrij

  (20-05-2020)
  Ring Ouddorp

  Het centrum van Ouddorp beschikt over een steeds uitgebreider winkelaanbod en gezellige terrassen. Om winkelbezoekers en naar verwachting vanaf 1 juni ook weer terrasbezoekers nog gastvrijer te kunnen ontvangen, wordt de Ring inclusief de Raadhuisstraat tijdens het zomerseizoen regelmatig autovrij.

  Lees verder
 • Markt Sommelsdijk wijkt tijdelijk uit naar Middelharnis

  (20-05-2020)
  Weekmarkt Sommelsdijk

  De woensdagmarkt van Sommelsdijk wordt tijdelijk verplaatst naar Middelharnis. Op het nieuwe marktterrein – bij het parkeerterrein van de Nieuwstraat -  is voldoende ruimte om de kramen ruim uit elkaar te plaatsen. Ook zijn veilige looppaden en wachtruimten voor de bezoekers daar mogelijk.

  Lees verder
 • Uitvraag kunstwerk Dirksland

  (18-05-2020)
  Aanleg brug Dirkslandse Sas

  In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden in een streekherkenbaar verhaal geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden.

  Lees verder
 • Ring Ouddorp in weekenden zomerperiode autovrij

  (12-05-2020)
  Ring Ouddorp

  Het centrum van Ouddorp beschikt over een steeds uitgebreider winkelaanbod en gezellige terrassen. Om winkelbezoekers en naar verwachting vanaf 1 juni ook weer terrasbezoekers in Ouddorp nog gastvrijer te kunnen ontvangen, is besloten om de Ring tijdens het zomerseizoen in de weekenden autovrij te maken.

  Lees verder
 • Stad aan ’t Haringvliet wil meedoen met het Programma Aardgasvrije Wijken

  (11-05-2020)
  Website Stad Aardgasvrij

  Met het project ‘Stad Aardgasvrij’ wil Stad aan ’t Haringvliet meedoen met het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken. Hiermee komt het duurzame toekomstbeeld van wonen zonder aardgas voor de inwoners van deze dorpskern een stap dichterbij. Van de door zon en wind geproduceerde energie op het eiland Goeree-Overflakkee zal in dit project waterstof worden gemaakt om de huizen mee te verwarmen. Gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland, Stedin, Gasunie, Deltawind, Hygro, Eneco, Oost West Wonen, Greenpoint en de inwonersgroep Stad Aardgasvrij werken samen aan dit initiatief.

  Lees verder
 • Vondst boerderijcomplex zestiende eeuw bij N215

  (07-05-2020)
  Stukken van een muur

  Archeologen zijn bij de werkzaamheden rond de provinciale weg N215 bij Dirksland op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee gestuit op mogelijke resten van een groot boerderijcomplex uit de zestiende eeuw.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners van Goeree-Overflakkee tijdens de Lintjesregen

  (24-04-2020)
  Lintjesregen

  Op vrijdag 24 april 2020 werd aan vijf inwoners van Goeree-Overflakkee medegedeeld dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste decorandi door met hen te videobellen.

  Lees verder
 • 24 april: Weekmarkten op Goeree-Overflakkee vanaf 28 april (beperkt) toegestaan

  (24-04-2020)
  Weekmarkt Sommelsdijk

  Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft op 24 april besloten om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee weer toe te staan, met ingang van dinsdag 28 april. Dit besluit heeft alleen betrekking op zogenaamde foodkramen.

  Lees verder
 • Beperk de kans op natuurbrand

  (24-04-2020)
  Brandweer in actie

  Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat er natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral verdachte zaken meteen via 112.

  Lees verder
 • Openbaar subsidieregister voor Goeree-Overflakkee

  (16-04-2020)

  Bij de gemeente Goeree-Overflakkee is vanaf nu een openbaar subsidieregister op de website te vinden. Het register geeft een overzicht van de subsidies die de gemeente in het betreffende jaar heeft verleend. Elk kwartaal wordt het overzicht aangevuld.

  Lees verder
 • 9 april: Persoonlijke verslagen met betrekking tot de coronacrisis gezocht

  (09-04-2020)
  Coronacrisis - nieuwsberichten

  Net als archiefinstellingen in het hele land roept het Streekarchief Goeree-Overflakkee mensen op om hun ervaring van de huidige coronacrisis vast te leggen en naar het Streekarchief te brengen. Toekomstige generaties kunnen op die manier later kennis nemen van de wijze waarop burgers de huidige tijd ervaren hebben. 

  Lees verder
 • 9 april: Vliedpark Middelharnis per direct afgesloten

  (09-04-2020)
  Vliedpark Middelharnis

  De gemeente Goeree-Overflakkee sluit het Vliedpark in Middelharnis af: het is per direct niet meer toegestaan om daar te zijn. Het Vliedpark ligt aan de rand van nieuwbouwwijk De Westplaat en bevat onder andere een klimheuvel (beter bekend als ‘de berg’), een groot grasveld, een skatepark en een beweegtoestel.

  Lees verder
 • 1 april: Steffie legt het coronavirus eenvoudig uit

  (01-04-2020)
  banner Steffie

  De Rijksoverheid heeft de website https://corona.steffie.nl/nl/ gelanceerd. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een makkelijke manier uit. De website is speciaal bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

  Lees verder
 • 27 maart: Bericht voor ondernemers: regelingen voor ondernemers

  (27-03-2020)
  decoratie

  Beste (zelfstandig) ondernemer,

  Het zijn onzekere tijden. De impact van het coronavirus is groot. Voor de hele samenleving. Maar zeker ook voor u als ondernemer. Er wordt een enorm beroep gedaan op uw veerkracht en creativiteit.

  Lees verder
 • 17 maart: Brief van de burgemeester voor alle kinderen

  (17-03-2020)
  Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

  Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft een boodschap voor alle kinderen op Goeree-Overflakkee:

  Lees verder
 • 17 maart: Open brief van onze burgemeester aan de inwoners

  (17-03-2020)
  Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

  Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman richt zich in deze tijd van onzekerheid en spanning met een open brief tot alle inwoners van Goeree-Overflakkee:

  Lees verder
Archief

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis