HOME  |  Overzicht nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Collegeleden brengen bezoek aan Bioriginal

  (22-10-2018)
  Werkbezoek college aan Bioriginal

  Het college bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente om op die manier persoonlijk kennis te maken met de eigenaren en de wijze van bedrijfsvoering. Op dinsdag 16 oktober werd een afvaardiging van het college ontvangen door René Bal, Maurice Bruggeman en Ronald Pott, allen managers van het in Den Bommel gevestigde bedrijf Bioriginal.

  Lees verder
 • Onderhoud aan onder- en bovengrondse containers Goeree-Overflakkee

  (19-10-2018)
  Schoonmaak van containers

  Alle ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers in de gemeente Goeree-Overflakkee krijgen een onderhoudsbeurt. Dit houdt in dat de ondergrondse huisvuilcontainers bij appartementencomplexen en de ondergrondse glasbakken en bovengrondse containers bij supermarkten en in wijken worden schoongemaakt. Daarnaast worden alle onderdelen gecontroleerd op veiligheid.

  Lees verder
 • Verslag openbare raadsvergadering 18 oktober 2018

  (19-10-2018)
  Raadsvergadering

  Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl. maakte de heer Jochems gebruik van het spreekrecht. Hij sprak in over de problemen van jarenlange stilstand in de woningbouw. Vervolgens maakten drie leden van de raad gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen aan het college te stellen: de heer Herweijer (SGP) stelde vragen over de stand van zaken van hoogwaardig breedbandinternet, mevrouw Nijssen (VVD) stelde vragen over de stand van zaken van de luchtkwaliteit in zwembad De Staver en de heer Heintjes (VKGO) stelde vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze vragen werden ter vergadering beantwoord.

  Lees verder
 • Werken aan nieuwe natuur Zuiderdiepgorzen

  (18-10-2018)
  Droomfondsproject Haringvliet

  Natuurmonumenten is gestart met werkzaamheden in de Zuiderdiepgorzen aan het Zuiderdiep bij Stellendam. 70 hectare voormalige landbouwgrond wordt omgevormd tot open waterrijke natuur. De komende tijd zijn graafmachines aan het werk om oude kreken open te graven. De grond wordt verplaatst naar plekken waar van nature een verhoogd reliëf is.

  Lees verder
 • Nacht van de Nacht op Goeree-Overflakkee

  (18-10-2018)
  Logo Nacht van de nacht

  Zaterdag 27 oktober 2018 vindt weer de Nacht van de Nacht plaats. Tijdens de Nacht van de Nacht doven honderden gemeenten, bedrijven en huishoudens in Nederland hun onnodige verlichting. Zij doen dit om de schoonheid van de nacht te benadrukken en om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee draagt haar steentje bij. Tegelijkertijd vindt er voor belangstellenden een lezing plaats in Herkingen.

  Lees verder
 • Over uw buurt – Zó weet je ervan!

  (18-10-2018)
  Responsive design

  Het kan van belang zijn om te weten wat er wat bij u in de buurt speelt, juist ook waar het besluiten van de gemeente betreft. Is er bijvoorbeeld een vergunning verleend voor een evenement bij u in de straat, dan wilt u daar wellicht tijdig kennis van nemen. Vraagt een van uw buren een vergunning aan voor bijvoorbeeld de bouw van een garage, dan wilt u dat wellicht ook weten. Wordt het bestemmingsplan van het gebied waarin ook uw woning staat aangepast, dan heeft u er belang bij daarover te worden geïnformeerd. Kortom; voor elke burger is de buurt belangrijk.

  Lees verder
 • Afsluiting voetgangers- en fietsbrug Brederopad Sommelsdijk

  (18-10-2018)
  Fietsbrug Brederopad

  Vanaf maandag 22 oktober 2018 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de voetgangers- en fietsbrug Brederopad tussen de Isaäc Da Costastraat en de molen ‘De Korenbloem’ in Sommelsdijk. Op vrijdag 19 oktober wordt de steiger geplaatst. Vanaf dan is de brug voor een periode van vier weken afgesloten voor voetgangers en fietsers. De duur is afhankelijk van de verwachte weersomstandigheden.

 • Inspectie pompgemalen buitengebied Goeree-Overflakkee gestart

  (17-10-2018)
  Pompgemaal

  Sinds maandag 15 oktober 2018 worden op Goeree-Overflakkee alle pompgemalen inclusief de kleine gemalen in het buitengebied preventief geïnspecteerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt.

  Lees verder
 • Zonnepanelen alleen voor de rijken?

  (15-10-2018)
  WoonWijzerWinkel

  Om ervoor te zorgen dat Rotterdam, Den Haag en nog 23 gemeenten in Zuid Holland aan de klimaatdoelstellingen voldoen in 2030, kunnen ook huizenbezitters zónder dikke spaarrekening terecht voor advies over de verduurzaming van hun woning. De nadruk hierbij ligt op het overstappen op een duurzame en schone energiebron: zonne-energie.

  Lees verder
 • Winnaars Rabobank Cultuurprijs Literatuur zijn bekend!

  (12-10-2018)
  De genomineerden

  Donderdag 11 oktober werd het lokale schrijverstalent van Goeree-Overflakkee in het zonnetje gezet door Rabobank Het Haringvliet en de gemeente Goeree-Overflakkee! Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Diekhuus is bekendgemaakt wie de winnaars zijn van de schrijfwedstrijd, waarbij gezocht werd naar de beste schrijvers en poëten in twee categorieën, jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen.

  Lees verder
 • Opfriscursus rijvaardigheid voor senioren op Goeree-Overflakkee

  (12-10-2018)
  Opfriscursus rijvaardigheid

  Om de rijvaardigheid van senioren op te frissen, organiseert Veilig Verkeer Nederland samen met de gemeente Goeree-Overflakkee een ‘Opfriscursus Rijvaardigheid’. De opfriscursus vindt plaats op dinsdag 6 november 2018 in De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk.

  Lees verder
 • Speelvoorziening Bosdreef in Den Bommel tot april 2019 gesloten

  (12-10-2018)
  Speelvoorziening Bosdreef

  De speelvoorziening "speelweide Bosdreef" in den Bommel met ingang van 12 oktober 2018 gesloten tot april 2019. In de speelvoorziening wordt een drainage aangelegd en opnieuw gras ingezaaid, zodat de speelvoorziening een droge ondergrond krijgt. Hierdoor hebben de kinderen weer vele jaren lang speelplezier in deze speelweide.

 • Naturalisatie drie inwoners Goeree-Overflakkee

  (11-10-2018)
  Naturalisatue drie inwoners

  Drie inwoners uit de gemeente Goeree-Overflakkee kregen op donderdag 11 oktober 2018 de Nederlandse nationaliteit nadat zij de eed of de belofte hadden afgelegd.

  Lees verder
 • Grevelingenweek van 20 tot en met 28 oktober 2018

  (11-10-2018)
  Het Grevelingenmeer

  Van 20 tot en met 28 oktober 2018 is alweer de vijfde editie van de Grevelingenweek. Een week vol activiteiten voor jong en oud om kennis te maken met al het moois dat de Grevelingen in de herfst te bieden heeft. Kom het zelf beleven en geniet van de zeehonden, flamingo’s, prachtige wieren en zilte lekkernijen. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.grevelingenweek.nl.

  Lees verder
 • Vacatures gemeente Goeree-Overflakkee

  (10-10-2018)

  Op Goeree-Overflakkee is het goed wonen, werken en genieten van rust en ruimte. Werken bij de gemeente Goeree-Overflakkee is werken bij een inspirerende organisatie. Met circa 400 medewerkers streven we met elkaar naar een optimale dienstverlening, waarbij we aandacht hebben voor onze inwoners en het maatschappelijk middenveld. Wil jij een bijdrage leveren aan het waarmaken van onze ambities?

  Wij zoeken:

 • Week van de Veiligheid op Goeree-Overflakkee

  (10-10-2018)
  Logo Week van de Veiligheid

  Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want, met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans op criminaliteit (overvallen, inbraken) toe. Inwoners en ondernemers kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid het Donkere Dagen Seizoen in te gaan en preventieve maatregelen te nemen.

  Lees verder
 • Donkere Dagen Seizoen op Goeree-Overflakkee van start

  (10-10-2018)
  De burgemeester aan het woord

  Op dinsdagavond 9 oktober 2018 was de startbijeenkomst van het Donkere Dagen Seizoen 2018-2019. De bijeenkomst vond plaats in de aula van de RGO Scholengemeenschap in Middelharnis. De avond vormt het startsein van het Donkere Dagen Offensief; een gezamenlijke inzet van de buurtpreventieteams, de politie, de brandweer en de gemeente Goeree-Overflakkee voor een veilige woon- en leefomgeving. De partijen maken met diverse activiteiten inwoners en ondernemers bewust van wat ze zelf kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld een woning- of bedrijfsinbraak te verkleinen.

  Lees verder
 • Wilt u ook Nul op de Meter wonen?

  (10-10-2018)
  Logo Woonwijzerwinkel

  Een energieverbruik van 0! Dat klinkt iedere woningeigenaar als muziek in de oren. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Tijdens een themadag van de WoonWijzerWinkel op zaterdag 20 oktober krijgt u uitleg over wat Nul op de Meter wonen inhoudt, wat er voor nodig is en welke mogelijkheden u heeft om het te bewerkstelligen. Inschrijven voor de themadag van 20 oktober kan op www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen.

  Lees verder
 • Begroting 2019

  (09-10-2018)
  Financiële begroting gemeente

  De begroting 2019 is op 4 oktober aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting wordt behandeld in de raadsvergaderingen van 18 oktober a.s. (beeldvormend) en 8 november (oordeelsvormend en besluitvormend).

  De begroting is digitaal te raadplegen door te klikken op: www.goeree-overflakkee.nl/begroting2019.

 • Wethouder Van der Vlugt kondigt vertrek aan

  (02-10-2018)
  wethouder Van der Vlugt

  Arend-Jan van der Vlugt (CDA) heeft op 2 oktober 2018, tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, te kennen gegeven dat hij zijn functie per 13 december 2018 neerlegt. Tot die tijd blijft hij zijn taken vervullen.

  Lees verder
 • Collecterooster Goeree-Overflakkee oktober 2018

  (01-10-2018)
  logo CDF

  Om inwoners te informeren en voor te bereiden op collectes, publiceert de gemeente maandelijks collecterende stichtingen/instellingen op Goeree-Overflakkee. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), www.cbf.nl, vindt u het jaarlijkse collecterooster van de gemeente Goeree-Overflakkee.

  Lees verder
 • Werkzaamheden Nieuwstraat en Oranjelaan Stad aan ‘t Haringvliet

  (21-09-2018)
  Bord Wegwerkzaamheden

  De gemeente Goeree-Overflakkee gaat de komende tijd een aantal straten in Stad aan ’t Haringvliet reconstrueren. De reconstructie bestaat uit het rooien van bomen en het vervangen van kabels, leidingen, riolering en bestrating. De eerste fase van de reconstructie bestaat uit het rooien van bomen in de Nieuwstraat en de Oranjelaan. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer.

  Lees verder
 • Bedank uw mantelzorger met een mantelzorgcompliment!

  (11-09-2018)
  Mantelzorgcompliment

  Het is weer mogelijk om mantelzorgers op Goeree-Overflakkee in het zonnetje te zetten. Heeft u zo’n vriendelijke, betrokken, behulpzame, ijverige (of wat voor u belangrijk is) mantelzorger? Dan kunt u nu het mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Het aanvraagformulier staat tot 1 november op de website van de gemeente!

  Lees verder
 • Onderzoek naar koopgedrag in Randstad van start

  (07-09-2018)
  logo KSO

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

  Lees verder
 • Gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan Nationale Duurzame Huizen Route

  (07-09-2018)
  logo Duurzame huizen

  Veel mensen willen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun huis, maar waar begint u? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt u daarbij. Op het onafhankelijke platform Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren hun ervaringen over het duurzamer maken van hun woning.

  Lees verder
Archief

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis