HOME  |  Overzicht nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Genealogische dag op zaterdag 2 maart

  (22-02-2019)
  Genealogische dag

  Op zaterdag 2 maart 2019 vindt de jaarlijkse genealogische dag plaats. Op deze dag bent u van harte welkom om in de studiezaal van het Streekarchief met hulp van medewerkers en vrijwilligers de zoektocht naar uw voorouders te beginnen of te vervolgen.

  Lees verder
 • Collegeleden op bezoek bij Van Putten Agro in Dirksland

  (22-02-2019)
  Werkbezoek college aan Van Putten Agro

  Het college van B&W bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente om op die manier persoonlijk kennis te maken met de directie en de wijze van bedrijfsvoering. Op dinsdagmiddag 19 februari 2019 bracht het college van B&W een bedrijfsbezoek aan Van Putten Agro in Dirksland.

  Lees verder
 • Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

  (22-02-2019)
  Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen

  Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase van het project Getij Grevelingen. In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de randvoorwaarden in het project en over de financiën, planning en organisatie, met een vooruitblik naar het vervolg. Ondertekenaars zijn de ministeries van IenW, LNV en EZK, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer.

  Lees verder
 • Goeree-Overflakkee niet in de prijzen gevallen

  (21-02-2019)
  Meer dan Handen - vrijwilligersprijzen

  Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019 uitgereikt

  Op vrijdag 15 februari zijn in Utrecht de winnaars bekend gemaakt van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2019. Voor Goeree-Overflakkee waren Krijnie Tanis van Jasmijn in Actie, KNRM Ouddorp, Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee en Wielerronde Menheerse door de inwoners genomineerd. Zij zijn helaas niet in de prijzen gevallen.

  Lees verder
 • Webego: het mensontwikkelbedrijf van Goeree-Overflakkee

  (21-02-2019)
  Webego

  Webego richt zich op de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Centraal staan de individuele capaciteiten van de medewerker. Deze worden zo optimaal mogelijk benut om medewerkers in een zo regulier mogelijke omgeving te kunnen laten werken voor zoveel mogelijk lokale partijen. Webego onderscheidt zich door de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden toe te passen in een werkomgeving.

  Lees verder
 • Praat mee tijdens inspiratieavond ‘Vier Je Vrijheid 2020’

  (21-02-2019)
  75 jaar vrijheid

  Uitnodiging aan verenigingen, culturele organisaties, dorpsraden, oranjeverenigingen en andere geïnteresseerden

  Op dinsdagavond 12 maart wordt in het Webego-gebouw (Pascal 40 in Middelharnis) om 19:30 uur een bijeenkomst gehouden. Een avond om te onderzoeken of er energie is om samen in de periode van medio april 2020 tot medio mei 2020 een themamaand ‘Vier Je Vrijheid 2020’ vorm te gaan geven.

  Lees verder
 • De Reiskoffer zoekt enthousiaste vrijwilligers!

  (21-02-2019)
  De Reiskoffer

  Er zijn veel mensen voor wie het reizen met het openbaar vervoer nog niet vanzelfsprekend is. Met het project De Reiskoffer krijgen deze mensen de juiste steun en begeleiding en net dat zetje in de rug dat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen en durven reizen. Dit betekent veel voor hen persoonlijk (ze leren om zelfstandig door het leven te gaan, worden hierdoor onafhankelijker en hebben meer zelfvertrouwen), maar ook voor de toekomst. Ze hebben er letterlijk een leven lang profijt van!

  Lees verder
 • Wagenpark gemeente Goeree-Overflakkee: steeds meer elektrisch

  (19-02-2019)
  Wagenpark

  Het wagenpark van de gemeente Goeree-Overflakkee wordt de komende jaren verduurzaamd. Er worden verschillende elektrische voertuigen aangeschaft, voornamelijk ter vervanging van het huidige wagenpark. De eerste drie elektrische Renault Zoë’s zijn afgeleverd. Twee van deze auto’s zijn voor de medewerkers van bouw- en woningtoezicht, de andere wordt gebruikt door de Boa’s.

  Lees verder
 • Reactie college van burgemeester en wethouders op besluit tot gedeeltelijk verbod op pulsvisserij

  (15-02-2019)
  Pulsvisserij

  Woensdagavond (13 februari) laat vernamen wij dat EU-onderhandelaars een akkoord hebben bereikt over het gebruik van pulstechnieken in de visserijsector. Het akkoord houdt in dat er met 42 schepen tot half 2021 via deze techniek gevist mag blijven worden maar dat het voor de andere 42 schepen dit jaar stopt als de ontheffingen aflopen. Er blijft de komende jaren wel ruimte voor onderzoek op de pulstechniek.

  Lees verder
 • Verslag raadsvergadering 14 februari 2019

  (15-02-2019)
  Gemeenteraad in het Rondeel

  Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2019 werd eervol ontslag verleend aan en afscheid genomen van raadsgriffier de heer Mimpen. Hij werd hierbij toegesproken door de heer Van der Boom (voorzitter van de werkgeverscommissie) en de heer Van Dam (plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad), waarop een dankwoord volgde van de heer Mimpen. De vergadering werd geschorst om afscheid te nemen. Vervolgens werd de vergadering hervat.  Er waren vier insprekers: de heer Van der Weide over het onderwerp het recht zal zegevieren, de heer Dolman over het bestemmingsplan Woningen hoek Oude Nieuwlandseweg-Westerweg te Ouddorp, de heer Aleman eveneens over het bestemmingsplan Woningen hoek Oude Nieuwlandseweg-Westerweg te Ouddorp en de heer Korpershoek over bouwplannen in Hart van West te Middelharnis.

  Lees verder
 • Wethouder Tea Both-Verhoeven verrast Visser & Visser met bloemen

  (13-02-2019)
  Overhandiging bloemen

  Visser & Visser is door werknemers gekozen tot de beste werkgever 2018-2019 in de categorie financiële dienstverlening. Zij ontvangen op 7 maart 2019 in Amsterdam de Beste Werkgevers Award en mogen een jaar lang het Beste Werkgevers Keurmerk hanteren. De gemeente Goeree-Overflakkee kon dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom bracht wethouder Tea Both-Verhoeven van Economische Zaken een bezoek aan de vestiging in Middelharnis en overhandigde bloemen aan mede-eigenaar en grondlegger Steef Visser.

  Lees verder
 • Controle hondenbezit 2019

  (12-02-2019)
  Controle hondenbelasting

  Is úw hond al aangemeld?

  Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar vindt de controle van maart tot juni plaats. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.

  Lees verder
 • Brandweerman Kees Bal uit Ooltgensplaat ontvangt Koninklijke onderscheiding

  (11-02-2019)
  De burgemeester speldt de onderscheiding op

  Op vrijdagavond 8 februari werd de heer Kees Bal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De brandweerman van de blusgroep Ooltgensplaat kreeg zijn onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

  Lees verder
 • SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee gaat van start

  (08-02-2019)
  Overhandiging startdocument

  Met een ferme handdruk overhandigde Jan-Kees Wielhouwer als voorzitter van SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee op maandag 4 februari het startdocument aan wethouder Berend Jan Bruggeman. SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee gaat binnenkort van start, als er voldoende ‘maatjes’ zijn aangemeld en getraind.

  Lees verder
 • Restauratie Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat van start

  (08-02-2019)
  Herplanten kastanjeboom

  Op donderdag 7 februari 2019 vond met het (her)planten van een kastanjeboom de officiële start plaats van de restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De symbolische starthandeling werd verricht door Rik Janssen, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland en Daan Markwat, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee en tevens voorzitter van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

  Lees verder
 • Wethouder Tea Both verrast NXXT rijscholen met bloemen

  (08-02-2019)
  Overhandiging bos bloemen

  NXXT rijscholen is door het RTL 4-programma ‘De Beste van Nederland’ uitgeroepen tot Beste rijschool van Nederland. De gemeente Goeree-Overflakkee kon dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom bracht wethouder Tea Both van Economische Zaken een bezoek aan het in Stellendam gevestigde hoofdkantoor en overhandigde bloemen aan directeur Jan Catsburg.

  Lees verder
 • Verbeterde waterkringloop door samenwerking gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap

  (06-02-2019)
  Ondertekening overeenkomst

  De gemeente Goeree-Overflakkee gaat samen met waterschap Hollandse Delta het proces van inzameling en transport van het afvalwater verbeteren. Dit doen zij door hun kennis en capaciteit te bundelen. Hiervoor tekenden zij woensdag 6 februari 2019 een beheerovereenkomst.

  Lees verder
 • Laat uw reisdocument (thuis)bezorgen!

  (05-02-2019)
  Reisdocumenten

  Inwoners kunnen hun aangevraagde paspoort of identiteitskaart laten (thuis)bezorgen. Als u van deze service gebruik maakt, dan hoeft u niet meer naar het gemeentehuis te komen om uw document op te halen. Het bezorgen kost € 4,95 per reisdocument.

  Lees verder
 • Welke maatschappelijk initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie?

  (05-02-2019)
  Projectsubsidie

  Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 maart 2019!

  Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie of preventie & vroegsignalering. Als de activiteit plaatsvindt vóór 1 mei 2019 dient de aanvraag vóór dinsdag 1 maart  2019  bij de gemeente te zijn ingediend.

  Lees verder
 • Collecterooster Goeree-Overflakkee februari 2019

  (03-02-2019)
  logo CDF

  Om inwoners te informeren en voor te bereiden op collectes, publiceert de gemeente maandelijks collecterende stichtingen/instellingen op Goeree-Overflakkee. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), www.cbf.nl, vindt u het jaarlijkse collecterooster van de gemeente Goeree-Overflakkee.

  Lees verder
 • Provincie maait anders, voor meer insecten

  (30-01-2019)
  Bloemen in de berm langs de weg

  De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.

  Lees verder
 • Start renovatie rioolwaterzuivering Goedereede

  (30-01-2019)
  Luchtfoto complex rioolzuivering Goedereede

  Waterschap Hollandse Delta start in de eerste week van februari met de renovatie van de rioolwaterzuivering (rwzi) Goedereede aan de Teuntjesweg in Goedereede. In 2015 is er aantasting van het beton geconstateerd. In 2016 is het circuit droog gezet en is bij de vervolginspectie geconstateerd dat de schade zo ernstig is dat de constructie is aangetast. Reparatie is alleen mogelijk door betondelen te vervangen.

  Lees verder
 • Vacatures gemeente Goeree-Overflakkee

  (29-01-2019)
  decoratie

  Op Goeree-Overflakkee is het goed wonen, werken en genieten van rust en ruimte. Werken bij de gemeente Goeree-Overflakkee is werken bij een inspirerende organisatie. Met circa 400 medewerkers streven we met elkaar naar een optimale dienstverlening, waarbij we aandacht hebben voor onze inwoners en het maatschappelijk middenveld. Wil jij een bijdrage leveren aan het waarmaken van onze ambities?

  Wij zoeken:

 • Gevolgen van Brexit voor de rechten van Britten in Nederland

  (14-01-2019)
  Brexit - EU

  Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Deze uittreding (Brexit) heeft gevolgen voor de meeste Britten en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is alle actuele informatie hierover te vinden: https://ind.nl/Paginas/Brexit.aspx.

 • Gemeente Goeree-Overflakkee biedt inwoners online geldplannen via Startpunt Geldzaken

  (10-01-2019)
  Logo Startpunt geldzaken

  Haal meer uit uw geld!

  De gemeente Goeree-Overflakkee stelt geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. Met de geldplannen kunnen inwoners meer uit hun geld halen. De geldplannen worden door het Nibud en partners samengesteld en kunnen geheel anoniem (waardoor de privacy is gewaarborgd) worden gebruikt.

  Lees verder
 • Gemeente Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter

  (29-10-2018)
  Winterplaatje

  De herfst is nog maar net begonnen, toch zijn de voorbereidingen voor een nieuw winterseizoen op Goeree-Overflakkee al in volle gang. Op 1 november 2018 begint namelijk de gladheidbestrijdingsperiode.

  Lees verder
Archief

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis