HOME  |  Overzicht nieuws permanent  |  Schenking van Droomfonds voor Haringvliet biedt kansen voor Goeree-Overflakkee

Schenking van Droomfonds voor Haringvliet biedt kansen voor Goeree-Overflakkee

De schenking van het Droomfonds aan diverse samenwerkende natuurorganisaties voor hun projectplan Met de Stroom Mee biedt kansen voor Goeree-Overflakkee. De natuurorganisaties willen samen met betrokken overheden en andere partijen nieuwe natuur in en rond het Haringvliet, het Spui en in de Voordelta realiseren.

We kennen de exacte plannen nog niet precies”, geeft wethouder Piet Koningswoud aan namens het college van Burgemeester en Wethouders. “Maar met de ideeën die in Met de Stroom mee staan beschreven kan een positieve impuls worden gegeven aan de lokale economie en de sectoren recreatie en toerisme. Het biedt zeker kansen voor diverse projecten en gebiedsontwikkelingen die we op ons mooie eiland voor ogen hebben”, vertelt wethouder Piet Koningswoud verder. “Maar daarbij willen we wel benadrukken dat brede onderlinge en goede afstemming over lopende ontwikkelingen in het gebied met alle betrokkenen belangrijk is, zoals bijvoorbeeld het realiseren van windenergie en de structuurverbetering van de agrarische sector.”

Onderscheidende gebiedsontwikkelingen

We vinden het belangrijk om het goede en duurzame leefklimaat op Goeree-Overflakkee, één van de basiskwaliteiten van ons eiland, te versterken met onderscheidende gebieds-ontwikkelingen. De schenking uit het Droomfonds kan daar een bijdrage aan leveren. Denk hierbij aan onder meer het vergroten van het aanbod van toegankelijke natuurgebieden, de ontwikkelingen bij de (voormalige) Expo Haringvliet, de gebiedsontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee waar natuur, recreatie en wonen met elkaar  worden verbonden, het verbinden van de havens, de natuur en dorpen aan het Haringvliet. En in de toekomst mogelijk zelfs een verbinding tussen het Haringvliet en de Grevelingen.”

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis