HOME  |  Overzicht nieuws permanent  |  Eerste stakeholdersbijeenkomst gebiedsontwikkeling Middelharnis

Eerste stakeholdersbijeenkomst gebiedsontwikkeling Middelharnis

Om een gedragen toekomstbeeld van Middelharnis te creëren, organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee op 7 december een stakeholdersbijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis. De gebiedsontwikkeling Middelharnis heeft betrekking op het Havenhoofd, het Kanaal, de Havenkom, winkelcentrum D’n Diek en het Diekhuus.

Voorafgaand aan de bijeenkomst interviewde de gemeente eerst alle stakeholders over enerzijds de krachten van Middelharnis en anderzijds de ontwikkelopgaven die er liggen. Tijdens de eerste bijeenkomst op woensdagmiddag 7 december wisselden de gemeente en ongeveer 50 stakeholders van gedachten over het aantrekkelijker maken van het Havenhoofd, het Kanaal, de Havenkom, winkelcentrum D’n Diek en het Diekhuus in Middelharnis. Een goede balans tussen rust, ruimte en levendigheid is hierbij cruciaal. Het centrum moet niet alleen aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen, maar ook voor de jeugd. Door de jeugd op Goeree-Overflakkee te behouden en de vergrijzing tegen te gaan, worden leefbaarheid en economie op het eiland versterkt. Middelharnis heeft kansen liggen op het gebied van de detailhandel, de recreatie en het historisch centrum. Het benutten van deze kansen kan bijvoorbeeld door meer mensen te trekken vanaf het water naar Middelharnis en andersom.

Pitches

Tijdens de bijeenkomst hielden vier aanwezigen vanuit verschillende perspectieven (inwoner, recreant, ondernemer, natuurpartij) een pitch om alle verschillende belangen aan bod te laten komen. Daan Markwat, portefeuillehouder Ruimte, Wonen en Leefbaarheid licht toe: “De gemeente gebruikt de uitkomsten van de bijeenkomst om samen met haar stakeholders in werkgroepen een aantal ontwikkelopgaven uit te werken, die uiteindelijk moeten resulteren in een breed gedragen toekomstbeeld voor Middelharnis. Integraliteit hierbij is erg belangrijk omdat er al veel initiatieven liggen die elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld vanuit het Haringvliet en het project Noordrand”.

Kansen Haringvliet benutten

De gunstige ligging van Middelharnis aan het Haringvliet biedt kansen op het gebied van recreatie.

Onlangs ontving het Haringvliet samen met de Biesbosch de titel ‘Het Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Deze titel geeft een positieve impuls aan de beleefbaarheid en de natuurontwikkeling van het Haringvliet, dat de ambitie heeft om door te groeien naar een ‘Nationaal Park van Wereldklasse’.

Project Noordrand

Ook het project Noordrand biedt kansen voor Middelharnis. De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet (van Stellendam tot Middelharnis) bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Ten westen van Middelharnis wordt er geïnvesteerd in infrastructuur richting beleefbare natuur.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Soraya Ghanem, programmamanager, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: s.ghanem@goeree-overflakkee.nl.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis