HOME  |  Over deze website  |  Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Goeree-Overflakkee streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van de gemeente Goeree-Overflakkee die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website van de gemeente Goeree-Overflakkee te vinden zijn:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goeree-Overflakkee is beschikbaar via de volgende link: https://www.goeree-overflakkee.nl/toegankelijkheid.

Nalevingsstatus

De gemeente Goeree-Overflakkee verklaart dat de website van de gemeente Goeree-Overflakkee nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver de gemeente Goeree-Overflakkee is gevorderd met de toegankelijkheid van de website van de gemeente Goeree-Overflakkee en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 27 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Goeree-Overflakkee, A. Grootenboer-Dubbelman (burgemeester).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de gemeente via webmaster@goeree-overflakkee.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente op uw bericht reageert, of reageert de gemeente niet op tijd? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/klacht-indienen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website van de gemeente Goeree-Overflakkee nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen twaalf maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis