HOME  |  Over deze website  |  Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Goeree-Overflakkee

1. https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/250

Aanvullende informatie

Bovenvermelde toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website van de gemeente: https://www.goeree-overflakkee.nl

De verklaring is opgesteld op 24 september 2020 met akkoord van burgemeester Ada Grootenboer.

De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid. Het overzicht wordt geplaatst als het klaar is.

Hoe toegankelijk is de website?

De website van de gemeente voldoet nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 548 / WCAG 2.1 niveau AA, maar er zijn wel eerste maatregelen genomen om hier aan te gaan voldoen. 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring

Contact

Heeft u moeite met het gebruik van de website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef uw vraag of opmerking aan ons door via het contactformulier.

 • U ontvangt na verzending van het formulier een verzendbevestiging op uw e-mailadres.
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen na verzending van het formulier een inhoudelijk antwoord.
 • Als uw vraag binnen 5 werkdagen nog niet afdoende te beantwoorden is dan geven wij aan:
  • waarom inhoudelijke beantwoording niet binnen 5 werkdagen mogelijk is;
  • dat de beantwoording binnen 6 weken zal plaatsvinden;
  • de naam van de behandelende ambtenaar of afdeling.

Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente op uw bericht reageert, of reageert de gemeente niet op tijd? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/klacht-indienen.

Informatie over het onderzoek

 • Het onderzoek is gedaan op 14 april 2020 
 • Ieder jaar wordt dit onderzoek herhaald.

Hoe werkt de gemeente Goeree-Overflakkee aan toegankelijkheid?

 • Medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn door middel van training op de hoogte van de toegankelijkheidseisen van websites en documenten.  
 • De toegankelijkheid van de website wordt maandelijks getoetst met het controleprogramma SiteImprove. Gerapporteerde niet-technische onvolkomenheden worden door de webmasters opgelost. Technische verbeterpunten worden in samenwerking met de leverancier van de website (voor zover mogelijk) opgelost.
 • PDF-documenten en -formulieren worden getoetst op toegankelijkheid en indien mogelijk toegankelijk gemaakt.In het verleden geplaatste pdf-bestanden worden gefaseerd gecontroleerd en aangepast of verwijderd. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via het contactformulier.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis