HOME  |  Over deze website

Over deze website

 • Opmerkingen

  Komt u iets op deze website tegen dat niet juist is? Stuur ons dan een reactie via het contactformulier.

  Ook als u iets mist op onze website horen wij dat graag van u!

 • Privacy

  De gemeente Goeree-Overflakkee respecteert de privacy van de bezoekers van www.goeree-overflakkee.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

  Informatie over bezoeken aan de gemeentelijke website, bijvoorbeeld IP-adressen, wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en geanonimiseerd voor statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

  Lees verder
 • Toegankelijkheid

  Toegankelijkheidsverklaring

  De gemeente Goeree-Overflakkee streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van de gemeente Goeree-Overflakkee die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  De links waarop de inhoud van de website van de gemeente Goeree-Overflakkee te vinden zijn:

  Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goeree-Overflakkee is beschikbaar via de volgende link: https://www.goeree-overflakkee.nl/toegankelijkheid.

  Nalevingsstatus

  De gemeente Goeree-Overflakkee verklaart dat de website van de gemeente Goeree-Overflakkee nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver de gemeente Goeree-Overflakkee is gevorderd met de toegankelijkheid van de website van de gemeente Goeree-Overflakkee en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

  Opstelling van deze verklaring

  Deze verklaring is opgesteld op 27 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Goeree-Overflakkee, A. Grootenboer-Dubbelman (burgemeester).

  De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27 september 2019.

  Feedback en contactgegevens

  Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de gemeente via webmaster@goeree-overflakkee.nl.

  Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

  Handhavingsprocedure

  Bent u niet tevreden met de manier waarop de gemeente op uw bericht reageert, of reageert de gemeente niet op tijd? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/klacht-indienen.

  Toelichting op de nalevingsstatus

  In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website van de gemeente Goeree-Overflakkee nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

  Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

  Uiterlijk datum binnen twaalf maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

  Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

  Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 • Cookieverklaring

  Deze website maakt gebruik van cookies. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website bemoeilijken. Via onze website worden analytics cookies geplaatst. Hiermee krijgen wij alleen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening aan u te verbeteren en te optimaliseren.

  Lees verder
 • Gebruik informatie en beeldmateriaal

  Alle informatie inclusief beeldmateriaal op deze website behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

  De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende website(s). Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

 • Informatie van andere overheidsorganisaties

  Deze website bevat ook informatie die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. De overheidsorganisatie die eigenaar is van de informatie is daarbij verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de inhoud.

 • Links naar andere websites

  Op deze website treft u links naar websites van andere organisaties. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt deze links aan als dienstverlening. U verlaat daarbij de website van de gemeente Goeree-Overflakkee en de bepalingen van de betreffende website zijn dan van toepassing.

  De gemeente Goeree-Overflakkee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud ervan.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis