HOME  |  Over deze website

Over deze website

 • Opmerkingen

  Komt u iets op deze website tegen dat niet juist is? Stuur ons dan een reactie via het contactformulier.

  Ook als u iets mist op onze website horen wij dat graag van u!

 • Privacy bezoekers

  De gemeente Goeree-Overflakkee respecteert de privacy van de bezoekers van www.goeree-overflakkee.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

  De gemeente Goeree-Overflakkee kan bovenstaand privacystatement wijzigen.

 • Toegankelijkheid

  Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

  Toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10-03-2016.

  Gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

  Scope van de verklaring

  De verklaring heeft betrekking op:

  • Alle pagina's op http://www.goeree-overflakkee.nl/
  • Het inlogprocess op https://digid.nl/inloggen
  • Niet de pagina's op http://secure.goeree-overflakkee.nl/
  • Niet de pagina's op https://afspraken.goeree-overflakkee.nl/

  Testresultaten

  1. 09-03-2016: Handmatig onderzoek door derden. In dit rapport is aangegeven dat de website voldoet aan de gestelde succescriteria.

  Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

  Een tweetal aan de website van de gemeente Goeree-Overflakkee verbonden systemen voldoen (nog) niet aan de Webrichtlijnen:

  1. de e-formulieren die zijn gebouwd met SIMeForm (http://secure.goeree-overflakkee.nl/). Medio juni zullen alle e-formulieren van de gemeente wel aan de webrichtlijnen voldoen.
  2. de afsprakenmodule  https://afspraken.goeree-overflakkee.nl/ van Lamsom Q. De leverancier heeft toegezegd de applicatie in de loop van 2016 webrichtlijnenproof en responsive te maken.

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

  Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

  Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

 • Cookieverklaring

  Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om bezoekersstatistieken bij te kunnen houden.

 • Gebruik infomatie en beeldmateriaal

  Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

  De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

 • Informatie van andere overheidsorganisaties

  Deze website bevat ook informatie die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. De overheidsorganisatie die eigenaar is van de informatie is daarbij verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de inhoud.

 • Links naar andere websites

  Op deze website treft u links naar websites van andere organisaties. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt deze links aan als dienstverlening. U verlaat daarbij de website van de gemeente Goeree-Overflakkee en de bepalingen van de betreffende website zijn dan van toepassing.

  De gemeente Goeree-Overflakkee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud ervan.

Gemeentehuis

Openingstijden

Maandag en vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Dinsdag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Donderdagavond:
18.00 tot 20.00 uur

Eerste zaterdag van de maand:
09.00 tot 11.00 uur

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak!

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (geen extra nul of netnummer ervoor)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis

Meer contactinformatie