HOME  |  Over deze website

Over deze website

 • Opmerkingen

  Komt u iets op deze website tegen dat niet juist is? Stuur ons dan een reactie via het contactformulier.

  Ook als u iets mist op onze website horen wij dat graag van u!

 • Privacy

  De gemeente Goeree-Overflakkee respecteert de privacy van de bezoekers van www.goeree-overflakkee.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

  Informatie over bezoeken aan de gemeentelijke website, bijvoorbeeld IP-adressen, wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en geanonimiseerd voor statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

  Lees verder
 • Toegankelijkheid

  Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

  Toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10-02-2019.

  Gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

  Scope van de verklaring

  De verklaring heeft betrekking op:

  Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: De gemeente gebruikt voor het controleren van de toegankelijkheid van de website en de subsites het controleprogramma SiteImprove.
  • Interne controle vóór publicatie: Content die op de website wordt geplaatst wordt  vóór publicatie op toegankelijkheid getoetst,
  • Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

  Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

  Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier.

  Lees verder
 • Cookieverklaring

  Deze website maakt gebruik van cookies. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website bemoeilijken. Via onze website worden analytics cookies geplaatst. Hiermee krijgen wij alleen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening aan u te verbeteren en te optimaliseren.

  Lees verder
 • Gebruik informatie en beeldmateriaal

  Alle informatie inclusief beeldmateriaal op deze website behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Goeree-Overflakkee. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

  De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende website(s). Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

 • Informatie van andere overheidsorganisaties

  Deze website bevat ook informatie die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. De overheidsorganisatie die eigenaar is van de informatie is daarbij verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de inhoud.

 • Links naar andere websites

  Op deze website treft u links naar websites van andere organisaties. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt deze links aan als dienstverlening. U verlaat daarbij de website van de gemeente Goeree-Overflakkee en de bepalingen van de betreffende website zijn dan van toepassing.

  De gemeente Goeree-Overflakkee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud ervan.

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis