HOME  |  Coronacrisis  |  29 april: De TOZO in het kort

29 april: De TOZO in het kort

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Datum inwerkingtreding AMvB: 1 maart 2020

Eén van de maatregelen van het economisch noodpakket in verband met de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is een regeling voor zelfstandigen. De regeling voorziet in algemene bijstand voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten.

Voor wie onder welke voorwaarden?

 1. Nederlander of daarmee gelijk gesteld zijn.
 2. Leeftijd: 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
 3. Voor de voorziening in het bestaan aangewezen zijn op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland.
 4. Voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf.
 5. Voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week werkzaam als zelfstandige).
 6. Op 17 maart 2020 ingeschreven hebben gestaan in het handelsregister van de KvK.
 7. Bedrijf of zelfstandig beroep financieel geraakt als gevolg van de crisis in verband met COVID-19.
 8. Alleen of samen met degene met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep hebben en de financiële risico’s daarvan dragen.
 9. Niet zijn uitgesloten van het recht op bijstand op grond van artikel 13 Participatiewet.
 10. Geen bijstand voor levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 ontvangen.

Artikel 1 en 2 Tozo en artikel 11 en 13 Participatiewet.

Algemene bijstand voor levensonderhoud

 • Inkomen zelfstandige aanvullen tot bijstandsniveau voor maximaal 3 maanden door coronacrisis.
 • Geen kostendelersnorm.
 • Inkomen partner en vermogen buiten beschouwing.
 • Zijn beide partners ondernemer, dan kan het inkomen van de meestverdienende partner worden vrijgelaten.
 • Uitkering kan om niet worden verstrekt voor maximaal 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m augustus 2020. Dit als de aanvraag is ingediend voor 1 juni 2020.

Artikelen 6 t/m 9 Tozo.

Uitkering voor bedrijfskapitaal

 • Er moet sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Een lening van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf.

Artikelen 10, 13 t/m 16 Tozo.

Beslissen

Beslissen op basis van Tozo kan sinds de vaststelling van de AMvB Tozo per 21 april 2020. Voor een uitkering algemene bijstand kunnen voorschotten worden verstrekt op grond van artikel 4:95 Awb en artikel 52 Participatiewet.

Inlichtingenplicht

Inlichtingenplicht artikel 17 Participatiewet geldt. Bij fraude moet het college terugvorderen en een boete opleggen.

Financiële compensatie

Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten van de regeling.

Artikel 19 t/m 21 Tozo.

Te downloaden:

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis