HOME  |  Coronacrisis  |  18 maart: Hulp aan ondernemers

18 maart: Hulp aan ondernemers

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ingrijpend. We zien dat er (financiële) zorgen onder ondernemers zijn.

De Rijksoverheid heeft regelingen getroffen om ondernemers te helpen. Op dinsdag 17 maart is een pakket aan extra maatregelen bekendgemaakt door het kabinet om de gevolgen voor gevestigde ondernemers (o.a. zzp’ers) en grootbedrijven op te vangen.

De verschillende regelingen worden momenteel uitgewerkt. De gemeenten hebben in de uitvoering hiervan een rol. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee. We hebben tijd nodig om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Zodra dat het geval is, informeren wij u.

In algemene zin is het al mogelijk voor betalingen aan de gemeente uitstel van betaling aan te vragen als daar reden voor is, dat geldt ook voor betalingen aan het SVHW.

Wat zijn die extra maatregelen waarbij uitvoering via de gemeenten gaat?

  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) – Deze regeling is om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen.
  • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector. Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Het is nog niet duidelijk hoe de uitwerking hiervan eruit gaat zien.

Wat zijn andere maatregelen waar ondernemers aanspraak op kunnen maken en waar kloppen zij dan aan? Kijk voor uitgebreide informatie op rijksoverheid.nl.

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. Deze Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud vervangt de huidige regeling werktijdverkorting (ministerie van SZW).
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK).
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK).
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV).
  • Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK).
  • De verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is inmiddels opengesteld. Kleine tot middelgrote bedrijven die door de coronamaatregelen in financiële moeilijkheden komen, kunnen bij hun kredietverstrekker een overbruggingskrediet aanvragen.

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus?

Kijk dan op het KVK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117

Meer informatie

Kijk op de website van de rijksoverheid voor:

Overzicht noodpakket maatregelen ondernemers

Terug naar overzichtspagina informatie coronavirus

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis