Als ondernemer kunt u ook na de coronacrisis een onzekere tijd doormaken. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat voor u de zaken goed gaan en problemen zijn opgelost. Per 1 oktober 2021 zijn de Tozo en andere regelingen uit het noodpakket gestopt. Misschien is dit voor u te vroeg en heeft u ook na 30 september nog (financiële) ondersteuning nodig. Wij kunnen u mogelijk ondersteunen met een uitkering, een bedrijfskapitaal en met hulp bij de doorstart van uw bedrijf of bij re-integratie op de arbeidsmarkt.

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw onderneming of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt ondernemers verschillende voorzieningen aan, waaronder het Bbz en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Voor ondernemers die tijdelijk financiële hulp nodig hebben is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of bedrijfskapitaal. Daarbij adviseert en ondersteunt de gemeente ondernemers bij de uitvoering, start of beëindiging van hun bedrijf. Deze regeling bestaat sinds 2004 en veel ondernemers zijn hiermee al geholpen.

Bbz en Tozo

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo? Dan is het goed om te weten dat het Bbz voor een deel lijkt op de Tozo, maar ook verschilt. Zo zijn enkele voorwaarden voor het Bbz anders dan voor de Tozo.

Om de overgang van de Tozo naar het Bbz makkelijker te maken, geldt er voor de maanden oktober, november en december 2021 een aangepast Bbz. Vanaf 1 januari 2022 geldt weer het ‘normale’ Bbz.

Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Dit is een overgangsregeling. De aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Heeft u vóór 1 oktober al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden.

Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

  1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
  2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
  3. Uw vermogen telt niet mee;
  4. De uitkering wordt direct toegekend als gift (een uitkering ‘om niet').

1. Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor.

Daarbij geldt dit:

  • u vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
  • in oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
  • in november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
  • in december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.

Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt u in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

2. Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan tot de norm voor de bijstand. Uw maximale norm hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen.

Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomen over het hele kalenderjaar (achteraf) wordt berekend en daarmee wordt bepaald of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

3. Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de maanden oktober t/m december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u vanaf januari 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaat de gemeente een vermogenstoets doen.

De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:

  • of u recht heeft op een uitkering, en
  • of u deze als lening krijgt of als gift.

4. De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober t/m november als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u te veel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Urencriterium

Behalve de hierboven genoemde aanpassingen gelden verder de normale voorwaarden voor het Bbz. Bent u al langere tijd ondernemer? Dan moet u voor het Bbz per kalenderjaar minimaal 1225 in uw bedrijf of beroep werken. Dit is het urencriterium. Maar het zal van de sector waarin u werkt afhangen of u dit aantal in 2020 heeft kunnen halen. Hier houdt de gemeente rekening mee.

Levensvatbaarheid van uw bedrijf

Daarnaast bekijkt de gemeente of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz nog niet genoeg kunt verdienen om in uw levensonderhoud te voorzien en de noodzakelijke kosten in uw bedrijf te kunnen betalen.

Was u al ondernemer vóór de coronacrisis? Dan kan de gemeente bekijken of uw bedrijf in 2019 levensvatbaar was.

Aanvraag Bbz-uitkering

Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op een Bbz-uitkering? Kijk dan op www.KrijgikBbz.nl.
Als u in aanmerking wilt komen voor een Bbz-uitkering, neem dan contact op met de gemeente. In een persoonlijk gesprek kunnen wij de mogelijkheden met u bespreken.

Heeft u waarschijnlijk geen recht op een Bbz-uitkering, maar heeft u wél hulp nodig? Neem dan ook contact op het met de gemeente. Wij bekijken dan met u of er andere mogelijkheden zijn om u te helpen.