Project Getijdencentrale

BrouwersdamDe provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het Rijk, zetten zich in voor de bouw van een getijdencentrale bij de Brouwersdam. Deze moet er voor zorgen dat de waterkwaliteit in de Grevelingen verbetert dankzij de toestroom van zuurstofrijk zeewater. Dit maakt (mossel)visserij weer rendabel en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Tegelijkertijd kan met getijdenwerking via de doorlaat in de Brouwersdam, energie worden opgewekt met een getijdencentrale. Zo’n centrale levert genoeg groene elektriciteit voor alle huishoudens op beide eilanden. Op dit moment ligt het project stil. Het is het kabinet en de Tweede Kamer niet gelukt om de financiering van het herstel van getij op de Grevelingen door middel van een doorlaat in de Brouwersdam rond te krijgen. Gehoopt wordt dat dit wel lukt met het nieuwe kabinet en nieuwe financieringsrondes voor grote waterbouwprojecten.

Kijk voor meer informatie op www.getijdencentralebrouwersdam.nl.

Hieronder een mogelijke optie van de nog aan te leggen getijdencentrale.

Impressie getijdecentrale

Programma Getij Grevelingen

We willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke-, economische- en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

Het uitgebreide plan voor de doorlaat met eventueel een getijdecentrale wordt gemaakt. De planning is dat de uitwerking van het plan in 2020/2021 afgerond wordt. Een eventuele aanbesteding voor de realisatie van de doorlaat kan starten in 2022/2023. Deze is dan operationeel tussen 2024 en 2026. Wanneer besloten wordt om ook een getijdencentrale aan te brengen in de doorlaat, dan duurt de voorbereiding ongeveer een jaar langer.

Kijk op https://www.zwdelta.nl/projecten/getij-grevelingen voor meer informatie. Bekijk ook de filmpjes op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/Tge9lTme35I  (intro) en https://youtu.be/s-MnEQNECco (doorlaat).

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis