Over Goeree-Overflakkee  |  Gaan voor Goeree-Overflakkee - projecten  |  Gebiedsontwikkeling Noordrand

Gebiedsontwikkeling Noordrand

De Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet wordt ontwikkeld tot een interessante land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. In een combinatie van ecologie en economie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor landbouw- en recreatieondernemers en bijzondere vormen van wonen in combinatie met nieuwe natuur. Door de aanleg van nieuwe natuur en de verbinding met bestaande natuur, ontstaat een robuust natuurgebied dat kan uitgroeien tot een gebied met landelijke bekendheid.

Uit de opbrengsten van de windenergie en de woningen kan een recreatief netwerk worden aangelegd voor fietsen, wandelen, varen en natuurbeleving. Herstel van de relatie tussen de dorpen en het water wordt nagestreefd door het bevaarbaar maken van de oude havenkanalen en het Zuiderdiep. Op die manier worden ook cultuurhistorische elementen van Goeree-Overflakkee in het project ingebracht.

Subsidie Droomfonds

De afgelopen twee jaren is besteed aan planontwikkeling en het op elkaar afstemmen van de verschillende elementen. Belangrijke mijlpaal daarbij was de ontvangst van € 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. Dit bedrag is bestemd voor natuur- en recreatieontwikkeling op en langs het Haringvliet, in aansluiting op het Kierbesluit Haringvliet. Klik voor meer informatie hierover op de website van de Postcodeloterij.

Officiële start 17 maart

Op 17 maart 2016 is de unieke samenwerking in het project tussen de daarin deelnemende partijen, gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds, bekrachtigd door het ondertekenen van de startovereenkomst. Daarmee ging het project officieel van start.

En nu verder?

In de komende tijd zal de startovereenkomst verder worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen:

  • Inrichting van de nieuwe natuur in de Zuiderdieppolder voor 2018
  • Realisatie van 78 megawatt aan windenergie in de Zuiderdiep- en Halspolder voor 2020
  • Overdracht van ongeveer 500 hectare landbouwgrond in het gebied naar de daarvoor in aanmerking komende boeren voor 2019 (inclusief kavelruil)
  • Planvorming voor een nieuwe woonvorm voor wonen in nieuwe natuur (De Eerste Bekading)
  • Aanleg van recreatieve verbindingen, inclusief een pontje over het Zuiderdiep

Dat zijn de uitdagingen waar de gebiedspartijen de komende tijd voor staan!

Bijlagen:

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis