Over Goeree-Overflakkee  |  Beroepscampus  |  Aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs

Aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs

BeroepscampusDe Beroepscampus in Middelharnis is aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs, staat midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee en de omgeving en vervult een inspirerende en verbindende rol naar leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en haar maatschappelijke omgeving.

Door duurzame samenwerking van de VO-scholen, het mbo, de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties borgt de Beroepscampus zo een volledig beroepsgericht aanbod met doorlopende leerlijnen naar het mbo en het werkveld in de regio. Met eigentijds onderwijs en door het centraal stellen van de ontwikkeling van de leerling, biedt de Beroepscampus maximale ontplooiingskansen en wordt voldaan aan de vraag vanuit het werkveld naar goed opgeleide vakmensen in de regio.

De Beroepscampus is van groot belang voor het eiland, omdat er bij bedrijven een groeiende behoefte is aan goed geschoolde vakmensen. Dit komt enerzijds door de vergrijzing, maar ook door technische ontwikkelingen.

De aanleiding voor de ontwikkeling van een campus was de noodzaak tot vervangende nieuwbouw van voorheen Technische school, nu RGO vmbo aan de Schoolstraat in Middelharnis. De huidige locatie verkeert in slechte staat en uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw financieel, maar ook onderwijskundig, de voorkeur heeft boven renovatie. Met het beschikbaar komen van een locatie aan de Langeweg in Middelharnis, van een voormalig aannemingsbedrijf, ontstond de mogelijkheid om te komen tot centrale huisvesting.

Het vmbo- en het mbo-onderwijs binnen de gemeente Goeree-Overflakkee zijn gehuisvest op meerdere locaties in de kernen Middelharnis, Sommelsdijk en Oude-Tonge. Er zijn twee vmbo-onderwijsinstellingen (RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits) en drie instellingen die mbo-onderwijs verzorgen (Albeda, Bouwmensen Zuid-West en Lentiz).

De Beroepscampus wordt de aanbieder van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vervult een inspirerende rol naar leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en haar maatschappelijke omgeving.

De Beroepscampus faciliteert structurele en blijvende samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, waardoor potentiele arbeidskrachten regionaal worden opgeleid vanuit vmbo naar mbo, maar ook via cursusonderwijs of bij- en nascholing.

De voorbereiding voor de Beroepscampus is in volle gang. Op de Beroepscampus zullen de vmbo leerlingen van RGO en CSG Prins Maurits hun onderwijs volgen, waarbij AVO-vakken van PM-leerlingen op CSG Prins Maurits aangeboden worden. Door deze unieke samenwerking tussen RGO en CSG Prins Maurits staan alle aangeboden profielen en routes ter beschikking aan elke leerling. Te weten de vmbo profielen:

  1. Bouwen, Wonen en Interieur
  2. Dienstverlening en Producten
  3. Economie en Ondernemen
  4. Groen
  5. Horeca, Bakkerij en Recreatie
  6. Mobiliteit en Transport
  7. Produceren, Installeren en Energie
  8. Zorg en Welzijn

Naast het vmbo gaan ook de mbo-opleidingen van Albeda, TCR, Lentiz en Bouwmensen Zuid-West aangeboden worden op de Beroepscampus.

De bouw en ontwikkeling van de Beroepscampus vindt in twee fasen plaats. Allereerst zal op het terrein naast het RGO vmbo, voorheen de Groen, ‘Nieuwbouw Zuid’ gerealiseerd worden. Naar dit gedeelte van de campus verhuizen RGO vmbo (locatie Schoolstraat), de locaties Middelharnis/Oude-Tonge van het Albeda (MBO) en Techniekcollege Rotterdam (MBO). De bouw zal eind november 2019 starten, waarna de ingebruikname begin 2021 zal plaatsvinden.

Vervolgens gaat op de plaats van de huidige RGO vmbo (locatie Langeweg) ‘Nieuwbouw Noord’ plaatsvinden, wat uiteindelijk resulteert tot de Beroepscampus. In het gedeelte ‘Nieuwbouw Noord’ worden de beroepsgerichte profielen en PPO van CSG Prins Maurits en RGO Julianaweg en RGO vmbo Lange Weg,  Lentiz en MBO Bouwmensen Zuid-West aangeboden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis