De burgemeester van Goeree-Overflakkee maakt bekend, dat voor de verkiezing van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap, het gemeentelijk stembureau een openbare zitting houdt waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Na controle zal het gemeentelijk stembureau t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar proces-verbaal van opmaken.

De zitting

De zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op donderdag 16 maart om 09.00 uur in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB, Middelharnis.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op onze verkiezingspagina.