Mening inwoners

Goeree-Overflakkee heeft veel gemeentelijke begraafplaatsen. In bijna elke plaats in de gemeente is er wel één te vinden, beheerd en onderhouden door de gemeente. Met een vragenlijst hebben we onze inwoners gevraagd om hun mening te geven over de gemeentelijke begraafplaatsen. Deelnemen aan het onderzoek kon tot en met maandag 25 april jl.

Wat doet de gemeente met de antwoorden? 

Met de ontvangen reacties kan de gemeente haar beleid beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. De planning is dat nog voor het zomerreces de gemeenteraad zich buigt over een aantal voorstellen voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Als de raad akkoord is, werkt de gemeente de voorstellen verder uit. Daarna hanteren we de nieuwe afspraken op alle begraafplaatsen in beheer en onderhoud van de gemeente.