Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Daarom is begin september in de Randstad, Noord-Brabant, een deel van Flevoland en een deel van Gelderland een grootschalig onderzoek gestart. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en de gemeenten Almere en Lelystad. Ook gemeente Goeree-Overflakkee neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

We nodigen inwoners van Goeree-Overflakkee uit om deel te nemen aan het onderzoek. Een deel van de huishoudens ontvangt namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Heeft u geen brief gekregen, maar wilt u wel graag meedoen? Vul dan de vragenlijst in via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl