Vanwege het grote tekort aan opvanglocaties gaat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) - na toezegging van het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee - naar verwachting 75 asielzoekers huisvesten op een riviercruiseschip. Dit komt te liggen bij het Havenhoofd in Middelharnis. De voorbereidingen bij het Havenhoofd in Middelharnis zijn daarom momenteel in volle gang.

Van de reder hebben wij het bericht ontvangen dat het schip de Poseidon maandagmorgen 29 november aanstaande bij het Havenhoofd zal afmeren. Maandagmiddag staat een inspectie gepland van diverse veiligheids- en gezondheidsdiensten. Op basis van de bevindingen van die inspectie wordt het schip en de omgeving in de dagen daarna verder gereed gemaakt voor de ontvangst van de asielzoekers. Gemiddeld duurt dat een week. 

Over het verdere verloop rondom de noodopvang asielzoekers bij het Havenhoofd Middelharnis houden we u vanuit het gemeentebestuur de komende periode continu op de hoogte.