Samenvatting

Als u melding wilt doen van geluidsoverlast, stankoverlast of milieuvervuiling door een bedrijf moet u contact opnemen met de DCMR (milieudienst Rijnmond). Meer informatie over het melden van overlast van een bedrijf vindt u op de website van de DCMR http://www.dcmr.nl/milieumeldingen.

Voorwaarden

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
 • geven informatie
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de DCMR aangesteld om de zaken op het gebied van onder andere milieuvervuiling en overlast te behartigen.

Wat moet ik doen?

 • U meldt milieuvervuiling of overlast bij de DCMR (telefoonnummer 0888-333555).
 • U kunt dit ook melden via Milieuklachten.nl. Uw melding of klacht gaat dan automatisch naar de juiste instantie.

Extra informatie

Wat kan de gemeente verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een boete geven.

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken
 • een waarschuwing geven
 • een regeling treffen waarbij de dader betaalt
 • iets in beslag nemen
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

Schadevergoeding

 • U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft.
 • Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.