In mei jl. zijn de bewoners van de Koningin Julianaweg geïnformeerd over de komende werkzaamheden en hebben we een ontwerptekening gedeeld. Hier zijn diverse reacties op gekomen, waarmee we het ontwerp geoptimaliseerd en definitief gemaakt hebben.

Definitief ontwerp

Naar aanleiding van de vorige brief zijn er diverse reacties gekomen over de snelheid die gereden wordt de Koningin Julianaweg, het gedeelte tussen de Steneweg en Stationsweg. De voorgestelde maatregelen zouden niet het beoogde snelheid remmende effect opleveren. Het ontwerp bevat twee visuele plateaus, op de kruispunten met de Berkenlaan en het Marietjespad. Dit zijn plateaus die niet verhoogd zijn.

Om de snelheid verder te beperken zijn de volgende maatregelen aan het ontwerp toegevoegd te weten: een wegversmalling op het kruispunt met het Marietjespad en het verhogen van het plateau op het kruispunt naar het gemaal van de oorspronkelijk geplande 8 cm naar 12 cm. Verder worden de in-uitritten verbreed naar 5,00 m1 zodat het in-uitrijden vloeiender verloopt.

(Her)gebruik materialen

Voor de reconstructie van de Koningin Julianaweg is ervoor gekozen voor deels nieuw en deels gebruikt te maken van de bestaande verharding. Zo zullen de trottoirs worden aangelegd met nieuwe betonmaterialen. Voor de rijbaan worden de bestaande klinkers hergebruikt. Hiermede wordt het huidige beeld zoveel als mogelijk gehandhaafd en wordt voldaan aan het streven naar hergebruik van vrijkomend materiaal.

Start werkzaamheden en planning

Aannemer Schotgroep aannemingsbedrijf B.V. uit Heerjansdam start met het bestratingswerk op maandag 1 november. Op de eerste dag zullen voorbereidingen getroffen worden zoals het plaatsen van een keet, inrichting van het werkterrein en het aanbrengen van verkeersafzettingen en omleidingen. Vervolgens zal de bestrating vanaf de kruising met de Stationsweg tot de inrit naar de fysiotherapie opgebroken worden en zal de aannemer van start gaan met het herinrichten van de trottoirs en de rijbaan. De kruising Stationsweg met Koningin Julianaweg is eerder gereconstrueerd.

De totale werkzaamheden nemen 4 maanden in beslag en worden naar verwachting rond 1 maart 2022 afgerond.

Bereikbaarheid percelen

Tijdens de werkzaamheden zullen gedurende verschillende perioden gedeelten van de Koningin Julianaweg niet bereikbaar zijn voor autoverkeer van- en naar de aangrenzende percelen. U wordt verzocht hier rekening mee te houden. Uw perceel is uiteraard te voet wel bereikbaar. De aannemer zal u verder informeren over het vervolg van de werkzaamheden.

Huisvuilinzameling

Als de container niet van uw perceel kan worden gereden omdat straat is opgebroken kunt u de container op het einde van uw pad/ in- uitrit zetten. Onze aannemer zorgt er dan voor dat deze terecht komt op de plaats waar deze wordt geledigd en brengt de container ook weer terug.

Informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, bereikbaarheid, of heeft u opmerkingen over het werk? Dan kunt u contact opnemen met Tony van Meel, directievoerder van de gemeente
Goeree-Overflakkee, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0187 - 475396 en/of e-mail t.vanmeel@goeree-overflakkee.nl.

Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met Jan Metske, hoofduitvoerder van Schotgroep Aannemingsbedrijf, telefoon 078 - 677 7025 en/of e-mail: jan.metske@schotgroep.nl 

Heeft u vragen over deze brief of over het project in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met Sjak Franken, projectleider van de gemeente Goeree-Overflakkee, telefoon 0187- 475912 en/of e-mail s.franken@goeree-overflakkee.nl.