Het Soldatenplein in Middelharnis krijgt een noodzakelijke opknapbeurt. Het plein - eigenlijk is het meer een brede straat - is niet het bekendste stukje van het centrum van Middelharnis. Het plein kent maar een paar echte ‘bewoners’. Vooral de achtertuinen van de woningen aan de Oostdijk en de Spuistraat komen er op uit. Met de opknapbeurt van het plein pakken we tegelijkertijd een klein deel van de Waterweg en een deel van het Oost Voorgors aan.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande riolering en de aanleg van een vuil- en regenwaterriolering. Voor het deel Oost Voorgors gaat het alleen om de aanleg van een regenwaterriool. Omdat het gebied voor deze rioolvervanging toch opengebroken moet worden, is besloten om ook de inrichting van de openbare ruimte aan te pakken. De rijbanen en stoepen krijgen dan ook een nieuwe bestrating.

Wat gaat er veranderen?

Eind 2020 is aan omwonenden gevraagd om hun tips en ideeën aan te geven voor het gebied, zodat we er in het ontwerp rekening mee kunnen houden. Er zijn daaruit drie belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:

  • Inrichting en parkeersituatie Soldatenplein;
  • De hoge snelheid van verkeer in de Waterweg;
  • Parkeren en openbare verlichting gedeelte Oost Voorgors.

In het ontwerp voor het Soldatenplein gaan we daarom duidelijk onderscheid aanbrengen tussen rijbaan en parkeergelegenheid. Het asfalt vervangen we voor klinkers. Het gaat om rood/genuanceerde gebakken klinkers voor het deel van de verharding waar verkeer over rijdt. Aan beide zijden komt een strook zwarte betonklinkers, waar geparkeerd kan worden. Een parkeervakindeling maken is niet mogelijk, vanwege alle uitgangen hier. Met het onderscheid willen we foutparkeren tegengaan. Zo voorkomen we dat de weg wordt geblokkeerd en houden we de vrije doorgang voor hulpdiensten, vuilniswagen of bewoners.

Om de snelheid in de Waterweg te verminderen gaan we bij de aansluiting van het Soldatenplein met de Waterweg een verhoogd kruisvlak/plateau aanbrengen. Hierdoor ontstaat een meer gelijkwaardige kruising. Verder wordt de bestaande wegversmalling opgeschoven in de richting van de Oosthavendijk. Deze maatregelen dragen bij aan het beperken van de snelheid.

Op het gedeelte Oost Voorgors waar een regenwaterriool wordt aangelegd, willen we de huidige verharding van asfalt of klinkers vervangen voor rode betonklinkers. In het doodlopende straatje achter de woningen van de Oudelandsedijk wordt daarnaast openbare verlichting aangebracht.

Verder loopt er een apart traject voor het realiseren van een parkeervoorziening aan het Oost Voorgors. In het ontwerp is daar rekening mee gehouden. De bestemmingsplanprocedure hiervoor is afgerond en wanneer de benodigde grond is verworven kan de parkeervoorziening mogelijk aansluitend aan het rioolproject worden gerealiseerd.

Planning

DNWG heeft namens de netbeheerders de nodige kabels en leidingen binnen het projectgebied vervangen. Ook met DeltaFiber vindt afstemming plaats voor de uitrol van glasvezel. Voor de werkzaamheden aan de riolering gaan we in het eerste kwartaal van 2022 de aanbestedingsprocedure doorlopen, zodat we een aannemer kunnen contracteren. Daarna wordt gestart met uitvoering van de rioleringswerkzaamheden. Op een later moment, als de aannemer bekend is, zal de omgeving verder worden geïnformeerd over de uitvoeringsplanning, fasering, waar wordt begonnen enz. 

Contact

Met  vragen en/of opmerkingen over de geplande rioleringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan van der Veer van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via telefoonnummer: 14 0187.