Het Soldatenplein in Middelharnis krijgt een noodzakelijke opknapbeurt. Het plein - eigenlijk is het meer een brede straat - is niet het bekendste stukje van het centrum van Middelharnis. Het plein kent maar een paar echte ‘bewoners’. Vooral de achtertuinen van de woningen aan de Oostdijk en de Spuistraat komen er op uit. Met de opknapbeurt van het plein pakken we tegelijkertijd een klein deel van de Waterweg en een deel van het Oost Voorgors aan. 

Wat gaat er veranderen?

Eind 2020 is aan omwonenden gevraagd om hun tips en ideeën aan te geven voor het gebied, zodat we er in het ontwerp rekening mee kunnen houden. Er zijn daaruit drie belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:

  • Inrichting en parkeersituatie Soldatenplein;
  • De hoge snelheid van verkeer in de Waterweg;
  • Parkeren en openbare verlichting gedeelte Oost Voorgors.

In het ontwerp voor het Soldatenplein wordt duidelijk onderscheid aangebracht tussen rijbaan en parkeergelegenheid. Het asfalt vervangen we voor klinkers. Het gaat om rood/genuanceerde gebakken klinkers voor het deel van de verharding waar verkeer over rijdt. Aan beide zijden komt een strook zwarte betonklinkers, waar geparkeerd kan worden. Een parkeervakindeling maken is niet mogelijk, vanwege alle uitgangen hier. Met het onderscheid willen we foutparkeren tegengaan. Zo voorkomen we dat de weg wordt geblokkeerd en houden we de vrije doorgang voor hulpdiensten, vuilniswagen of bewoners.

Om de snelheid in de Waterweg te verminderen, wordt bij de aansluiting van het Soldatenplein met de Waterweg een verhoogd kruisvlak/plateau aanbrengen. Hierdoor ontstaat een meer gelijkwaardige kruising. Verder wordt de bestaande wegversmalling opgeschoven in de richting van de Oosthavendijk. Deze maatregelen dragen bij aan het beperken van de snelheid.

Op het gedeelte Oost Voorgors waar een regenwaterriool wordt aangelegd, willen we de huidige verharding van asfalt of klinkers vervangen voor rode betonklinkers. In het doodlopende straatje achter de woningen van de Oudelandsedijk wordt daarnaast openbare verlichting aangebracht.
 

Start werkzaamheden

In de zomer van 2022 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. De aannemer die het werk gegund heeft gekregen is Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. Schotgroep is voor ons als gemeente geen onbekende aannemer en wij hebben dan ook alle vertrouwen dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd.

Planning en werkvolgorde

Begin november 2022 is er gestart met de rioleringswerkzaamheden. Als eerste is Schotgroep begonnen met de aanleg van een nieuw is met c.a. 20 plaatsen, op het braakliggende terrein aan het Oost Voorgors. Vervolgens wordt op het gedeelte Oost Voorgors het regenwaterriool aangelegd, waarna de nieuwe bestrating is aangebracht. In januari 2023 is gestart met de aanleg van het dubbele rioolstelsel vanaf fietspad Waterweg – gedeelte Waterweg – Soldatenplein. Ook worden er diverse extra parkeerplaatsen aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot medio oktober 2023 duren.

Bouwkundige opnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er bouwkundige opnames gemaakt. Dit is gedaan van de direct aangrenzende woningen aan het projectgebied. Zo weten we precies hoe de woningen er voor de werkzaamheden uit zagen. Mocht er eventuele schade optreden, kunnen we dit aan de hand van eerdere foto’s beoordelen. Deze opnames zijn uitgevoerd door Quattro Expertise B.V.

Vragen tijdens en over de werkzaamheden

Wij proberen de werkzaamheden zo uit te voeren, dat de overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. Als u toch vragen hebt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de bereikbaarheid of een klacht neemt u contact op met de omgevingsmanager van Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V: Sven Buijs, e-mail: s.buijs@schotgroep.nl, telefoon 06 - 21 99 63 55.

Heeft u een andere vraag? Dan neemt u contact op met onze toezichthouder/directievoerder: Jetze Dollee,  via e-mailadres: j.dollee@goeree-overflakkee.nl of  via telefoonnummer: 0187 - 475 687.