Het Soldatenplein in Middelharnis krijgt een noodzakelijke opknapbeurt. Het plein - eigenlijk is het meer een brede straat - is niet het bekendste stukje van het centrum van Middelharnis. Het plein kent maar een paar echte ‘bewoners’. Vooral de achtertuinen van de woningen aan de Oostdijk en de Spuistraat komen er op uit. Met de opknapbeurt van het plein pakken we tegelijkertijd een klein deel van de Waterweg en een deel van het Oost Voorgors aan. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande riolering en de aanleg van een vuil- en regenwaterriolering. Voor het deel Oost Voorgors gaat het alleen om de aanleg van een regenwaterriool. Omdat het gebied voor deze rioolvervanging toch opengebroken moet worden, is besloten om ook de inrichting van de openbare ruimte aan te pakken. De rijbanen en stoepen krijgen dan ook een nieuwe bestrating.

Start werkzaamheden Soldatenplein, Waterweg en Oost Voorgors!

Deze zomer heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaats gevonden en hierbij willen wij onze aannemer voorstellen. 

De aannemer die het werk gegund heeft gekregen is Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. Zij hebben opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Schotgroep is voor ons als gemeente geen onbekende aannemer en wij hebben dan ook alle vertrouwen dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd.

Planning en werkvolgorde werkzaamheden

De huidige planning is om begin november te starten met de rioleringswerkzaamheden. Als eerste zal de aannemer starten met de aanleg van een nieuw parkeerterrein met 20 parkeerplaatsen op het braakliggende terrein aan het Oost Voorgors. Vervolgens wordt op het gedeelte Oost Voorgors het regenwaterriool aangelegd, waarna de nieuwe bestrating kan worden aangebracht. Het is de bedoeling deze werkzaamheden nog voor het eind van het jaar af te ronden.

Medio januari zal dan gestart worden met de aanleg van het dubbele rioolstelsel vanaf fietspad Waterweg – gedeelte Waterweg – Soldatenplein. De aannemer zal de direct omwonenden in de week van maandag 6 maart 2023 informeren over de detailplanning van de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief. In de omgeving komen extra parkeerplaatsen. De omleidingsroute is via de Oosthavendijk, Oostplaatseweg en Industrieweg richting de rotonde bij het Rondeel. In de bijlagen zijn verkeerstekeningen toegevoegd.

Verder zullen voorafgaand aan de werkzaamheden opnames gemaakt worden van de direct aangrenzende woningen. Deze opnames worden uitgevoerd door Quattro Expertise B.V. 

Vragen over het werk tijdens de werkzaamheden

Wij proberen de werkzaamheden zo uit te voeren, dat de overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. Als u toch vragen hebt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de bereikbaarheid of een klacht neemt u contact op met de omgevingsmanager van Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V: Sven Buijs, e-mail: s.buijs@schotgroep.nl, telefoon 06-21996355.

Heeft u een andere vraag? Dan neemt u contact op met onze toezichthouder/directievoerder: Jetze Dollee,  via e-mailadres: j.dollee@goeree-overflakkee.nl of  via telefoonnummer: 0187 - 475 687.

Wat gaat er veranderen?

Eind 2020 is aan omwonenden gevraagd om hun tips en ideeën aan te geven voor het gebied, zodat we er in het ontwerp rekening mee kunnen houden. Er zijn daaruit drie belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:

  • Inrichting en parkeersituatie Soldatenplein;
  • De hoge snelheid van verkeer in de Waterweg;
  • Parkeren en openbare verlichting gedeelte Oost Voorgors.

In het ontwerp voor het Soldatenplein gaan we daarom duidelijk onderscheid aanbrengen tussen rijbaan en parkeergelegenheid. Het asfalt vervangen we voor klinkers. Het gaat om rood/genuanceerde gebakken klinkers voor het deel van de verharding waar verkeer over rijdt. Aan beide zijden komt een strook zwarte betonklinkers, waar geparkeerd kan worden. Een parkeervakindeling maken is niet mogelijk, vanwege alle uitgangen hier. Met het onderscheid willen we foutparkeren tegengaan. Zo voorkomen we dat de weg wordt geblokkeerd en houden we de vrije doorgang voor hulpdiensten, vuilniswagen of bewoners.

Om de snelheid in de Waterweg te verminderen gaan we bij de aansluiting van het Soldatenplein met de Waterweg een verhoogd kruisvlak/plateau aanbrengen. Hierdoor ontstaat een meer gelijkwaardige kruising. Verder wordt de bestaande wegversmalling opgeschoven in de richting van de Oosthavendijk. Deze maatregelen dragen bij aan het beperken van de snelheid.

Op het gedeelte Oost Voorgors waar een regenwaterriool wordt aangelegd, willen we de huidige verharding van asfalt of klinkers vervangen voor rode betonklinkers. In het doodlopende straatje achter de woningen van de Oudelandsedijk wordt daarnaast openbare verlichting aangebracht.

Verder loopt er een apart traject voor het realiseren van een parkeervoorziening aan het Oost Voorgors. In het ontwerp is daar rekening mee gehouden. De bestemmingsplanprocedure hiervoor is afgerond en wanneer de benodigde grond is verworven kan de parkeervoorziening mogelijk aansluitend aan het rioolproject worden gerealiseerd.

Contact

Met  vragen en/of opmerkingen over de geplande rioleringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan van der Veer van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via telefoonnummer: 14 0187.