De kademuur aan het Vingerling en de Wilhelminabrug in Middelharnis zijn in slechte staat. Vanaf eind maart 2021 wordt er daarom gewerkt aan de reconstructie van de instabiele kademuur en de renovatie van de beschadigde Wilhelminabrug. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt hierbij nauw samen met experts in het herstel en de restauratie van binnenstedelijke kademuren en waterbouwkundige kunstwerken: ingenieursbureau Walhout Civil en aannemersbedrijf Strukton.

Geschiedenis

Rond het jaar 1808 werd de Nieuwe Sas Haven van Sommelsdijk aangelegd en verbonden met de haven van Middelharnis. Op de plek waar nu de Wilhelminabrug ligt, kwam een schutsluis (wat ook wel een ‘sas’ werd genoemd) met een ophaalbrug. Zo kon landbouwverkeer makkelijk heen en weer tussen Middelharnis en de Westplaat. In 1857 werd deze inmiddels erg versleten brug vervangen door een kogelbruggetje, die zijn naam dankt aan de ijzeren ballen die eraan hangen als tegengewicht.

De tijden veranderden: het vrachtvervoer werd zwaarder en daarvoor was een stevige brug nodig. Het oude kogelbruggetje werd in 1898 vervangen door een ijzeren brug. Deze werd plechtig geopend door de burgemeester van Sommelsdijk en omgedoopt tot Wilhelminabrug ter ere van de kroning van koningin Wilhelmina.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verwijzingen naar het Nederlandse koningshuis verboden door de Duitse bezetters. Ook het naambordje van de Wilhelminabrug moest het ontgelden. In 1944 werd vervolgens de hele brug verwijderd. Tijdens de terugplaatsing na de oorlog bezweek het kwadrant waardoor de brug slecht bedienbaar werd. Ook het (toenemende) gewicht van vrachtverkeer zorgde voor problemen. Om de brug te sparen, mocht er vanaf 1952 alleen nog verkeer overheen met een asgewicht tot 1500 kg. De verschillende bedrijven aan de Westhavendijk waren er echter bij gebaat dat hun zwaarbeladen vrachtwagens over de brug mochten blijven rijden. De Wilhelminabrug is daarom in de loop der jaren meerdere keren verstevigd. Dit voorkwam niet dat de constructie zodanig instabiel werd dat hij moest worden afgesloten voor alle verkeer.

Het Vingerling in Middelharnis dankt zijn naam hoogstwaarschijnlijk aan zijn functie als beschermingsdijk voor de kaai. Uit archiefstukken blijkt dat de huidige kadeconstructie van een houten fundering met gemetselde basaltzuilen waarschijnlijk is opgetrokken tussen 1900 en 1920. De kademuur aan het Vingerling is dus bijna even oud als de Wilhelminabrug. Tot 1978 werd de kade gebruikt als laad- en loswal.

Wat gaat er gebeuren?

In dit project herstellen we de kademuur aan het Vingerling, renoveren we de kademuren van de oude sluisconstructie en restaureren we de Wilhelminabrug. Deze herstelwerkzaamheden zorgen voor een stabiele, veilige en toekomstbestendige kademuur met een levensduur van 100 jaar zonder dat deze zijn karakteristieke historische uitstraling verliest. De renovatie van de Wilhelminabrug zorgt ervoor dat de bovenbouw weer minimaal 50 jaar meegaat en de fundering 100 jaar.

Dit project pakken we zo duurzaam mogelijk aan. Dit betekent dat we het energieverbruik beperken en schone energie gebruiken. Daarnaast verminderen we onze uitstoot, bijvoorbeeld door het minimaliseren van reis- en transportbewegingen. Tijdens de werkzaamheden maken we bovendien duurzaam gebruik van materialen en bouwstoffen. Waar dit mogelijk is, hergebruiken we bijvoorbeeld materialen uit de oude constructie bij de afwerking van de kade.

Doorsnede kademuur Vingerling

Planning en bouwapp

Planning

De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Het project is verdeeld in vier bouwfasen.

Bouwapp

Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maken wij gebruik van de BouwApp. Met deze gratis app houden wij u op de hoogte van de planning en voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u eenvoudig vragen en opmerkingen plaatsen.

Downloadinstructies BouwApp

  • Ga naar de Appstore op uw telefoon of scan de onderstaande QR-code.
  • Download en installeer de BouwApp.
  • Zoek vervolgens het project: ’Restauratie Kademuur Vingerling en Wilhelminabrug’
  • U krijgt nu de vraag wat uw relatie is tot dit project. Klik op wat voor u van toepassing is.

Contact

Contact tijdens de voorbereiding

Wilt u het ontwerp inzien of extra informatie krijgen over de voorbereidingen? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Sjak Franken, projectleider van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0187 – 475 912 en e-mail: s.franken@goeree-overflakkee.nl.

Contact tijdens de uitvoering

De communicatie tijdens dit project wordt verzorgd door omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden. Vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met haar op. Dit kan op werkdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur via het telefoonnummer: 085 - 30 36 137, per e-mail: rvw@walhoutcivil.com en via het contactformulier op de BouwApp.