De riolering in verschillende straten in Melissant is aan vervanging toe. Het gaat hierbij om de Voorstraat, plein en een klein gedeelte van de Nieuweweg tot aan de ingang van de nieuwe begraafplaats. De vuilwaterriolering – waar het afvalwater van wastafel, toilet en douche in komt – wordt vervangen. Tegelijkertijd komt er een nieuw hemelwaterriool voor de afvoer van het (regen)water. Ook wordt de openbare ruimte, zoals de weg en de stoep, vernieuwd.

In november 2020 hebben we bewoners van deze straten gevraagd om hun tips en ideeën aan te dragen over de inrichting van hun straat. Daaruit kwamen drie belangrijke punten. Er wordt met hoge snelheid gereden en er is sprake van trillingen. Ook zou de inrichting van het Plein anders kunnen. 

In maart 2021 is het voorlopig ontwerp voorgelegd aan de omwonenden.

Snelheidsremmende maatregelen

Harder rijden dan toegestaan is een veelgehoord probleem in de Voorstraat. Hier willen we verandering in brengen door het aanbrengen van een snelheidsremmer. Daarnaast wordt het Plein anders ingericht en vergroot, zodat men via de Voorstraat over het verhoogde Plein naar de Nieuweweg rijdt.

Lees verder

Herinrichting Plein

Het Plein krijgt meer de indruk van een dorpsplein met een ruimtelijke inrichting en een combinatie van de functies groen en parkeren. In samenwerking met de kerk wordt ook het ‘kerkplein’ opgeknapt. De Voorstraat en het Plein zijn onderdeel van de oude kern van het dorp en het historisch karakter willen wij versterken door hier gebakken bestratingsmaterialen toe te passen in de rijbaan en trottoirs. Ook stellen we voor op het Plein een tappunt voor drinkwater te plaatsen en een informatiebord over de historie.

Trillingen

Om mogelijke trillingen zo veel mogelijk tegen te gaan, wordt er bij de aangrenzende gevels een schuimband aangebracht. Dat doen we tussen de gevel en het straatwerk. 

Vanaf maart 2021 konden omwonenden reageren op het voorlopig ontwerp. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen:

  • De bestaande bomen op het Plein zijn ingepast in het ontwerp;
  • Rondom het Plein blijven de verhoogde trottoirs, maar dan uitgevoerd met gele gebakken klinkers. De voorgestelde verhoging bij het op- en afrijden van het nieuwe Plein blijft, maar zal vervolgens geleidelijk aflopen naar het huidige niveau van het Plein;
  • Op het Plein worden fietsbeugels met laadvoorziening toegevoegd;
  • De openbare verlichting van de Voorstraat en het Plein wordt vervangen voor meer passende verlichting.

Met bovenstaande aanpassingen denken wij samen met u tot een goede inrichting van de openbare ruimte te zijn gekomen. We vinden het belangrijk dat we door uitstraling en materiaalgebruik het historische karakter van de Voorstraat en het Plein versterken.

Voorlopige planning

DNWG gaat namens de netbeheerders de nodige kabels en leidingen gaat vervangen. In de Voorstraat, Plein en gedeelte Nieuweweg wordt de elektra vervangen. Verder wordt op een gedeelte van het Plein en een gedeelte van de Nieuweweg de gasleiding vervangen. Deze werkzaamheden vinden plaats voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden. DNWG informeert u hier verder over. Aansluitend hierop beginnen wij met de werkzaamheden aan de riolering. De verwachting is dat daarmee eind dit jaar gestart kan worden.

Vragen en/of opmerkingen

Met overige vragen en/of opmerkingen over de geplande rioleringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan van der Veer van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187.