De riolering in verschillende straten in Melissant is aan vervanging toe. Het gaat om een gedeelte van de Pieterstraat, Bernhardstraat, Fabiusstraat en de Marijkelaan. De vuilwaterriolering – waar het afvalwater van wastafel, toilet en douche in komt – wordt vervangen. Tegelijkertijd komt er een nieuw hemelwaterriool in de Pieterstraat, voor afvoer van het (regen)water. Ook wordt de openbare ruimte, zoals de weg en de stoep, vernieuwd.

Wens bewoners: meer parkeerplaatsen

In november 2020 hebben we bewoners van deze straten gevraagd om hun tips en ideeën over de inrichting van hun straat. Daaruit kwamen twee belangrijke punten. Er is behoefte aan meer parkeerplaatsen in de directe omgeving. En het is belangrijk dat er niet te hard gereden (kan) worden, door het gebruik van verkeersremmende  maatregelen. Met de aandachtspunten zijn we aan de slag gegaan en daaruit is – maart 2021 - een ontwerp gekomen.

We kregen relatief vaak te horen dat er een gebrek aan parkeerruimte is in deze straten. We hebben goed gekeken naar de inrichting, maar het is heel lastig om extra parkeervakken te realiseren. De ruimte hiervoor ontbreekt. Wel hebben we door slimmigheden een enkel parkeervak erbij kunnen creëren, maar we moeten concluderen dat de ruimte voor parkeren al optimaal wordt benut. Tijdens de werkzaamheden maken we overigens een extra tijdelijke parkeervoorziening op het speelveld net achter de Fabiusstraat, direct naast de hondenuitlaatplaats.

Inrichtingstekening

In het nieuwe ontwerp blijft de inrichting van de straten op hoofdlijnen hetzelfde. De kruispuntvlakken worden verhoogd aangebracht en in de Bernhardstraat komt de drempel terug. Verder sluit de uitstraling en het materiaalgebruik aan op de inrichting van de Beatrixlaan, Irenelaan en Marijkelaan.

Aannemer die de rioleringswerkzaamheden gaat uitvoeren

Voor de zomer heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaats gevonden en hierbij willen wij onze aannemer aan u voorstellen. Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. is als beste uit de bus gekomen en heeft de opdracht ontvangen. Schotgroep is voor ons als gemeente geen onbekende aannemer. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. 

Planning en werkvolgorde werkzaamheden

Na afronding van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen door DNWG, start Schotgroep half oktober met de rioleringswerkzaamheden. Ze starten met de vernieuwing van een stuk riool, door het grasveld aan de achterzijde van de Fabiusstraat. Daarna wordt de tijdelijke parkeervoorziening aangelegd, waar ook de keet van de uitvoerder en ruimte voor opslag komt. De exacte locatie is te zien op bijgevoegde inrichtingsschets. Vervolgens is de werkvolgorde: Fabiusstraat – Bernhardstraat – Marijkelaan - Pieterstraat. 

Onze aannemer zal u verder informeren over de detailplanning van de werkzaamheden en wanneer ze in uw straat gaan starten. Verder zullen voorafgaand aan de werkzaamheden opnames gemaakt worden van de aangrenzende woningen door het bedrijf Quattro Expertise B.V. Zij nemen hierover rechtstreeks contact met u, als bewoner, op. 

Vragen over het werk tijdens de werkzaamheden 

Wij proberen de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat de overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben,  dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de bereikbaarheid of een klacht neemt u contact op met Jan Metske, omgevingsmanager van Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. E-mailadres: jan.metske@schotgroep.nl, telefoonnummer: 06 - 13 77 39 45

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met Matthijs Kruiswijk,  toezichthouder/directievoerder Gemeente Goeree-Overflakkee. E-mailadres:   m.kruiswijk@goeree-overflakkee.nl, telefoonnummer: 0187 - 475 367

Vragen en/of opmerkingen

Voor overige vragen en/of opmerkingen over de geplande rioleringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan van der Veer van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187.