De riolering in verschillende straten in Melissant is aan vervanging toe. Het gaat om een gedeelte van de Pieterstraat, Bernhardstraat, Fabiusstraat en de Marijkelaan. De vuilwaterriolering – waar het afvalwater van wastafel, toilet en douche in komt – wordt vervangen. Tegelijkertijd komt er een nieuw hemelwaterriool in de Pieterstraat, voor afvoer van het (regen)water. Ook wordt de openbare ruimte, zoals de weg en de stoep, vernieuwd.

Wens bewoners: meer parkeerplaatsen

In november 2020 hebben we bewoners van deze straten gevraagd om hun tips en ideeën over de inrichting van hun straat. Daaruit kwamen twee belangrijke punten. Er is behoefte aan meer parkeerplaatsen in de directe omgeving. En het is belangrijk dat er niet te hard gereden (kan) worden, door het gebruik van verkeersremmende  maatregelen. Met de aandachtspunten zijn we aan de slag gegaan en daaruit is – maart 2021 - een ontwerp gekomen.

We kregen relatief vaak te horen dat er een gebrek aan parkeerruimte is in deze straten. We hebben goed gekeken naar de inrichting, maar het is heel lastig om extra parkeervakken te realiseren. De ruimte hiervoor ontbreekt. Wel hebben we door slimmigheden een enkel parkeervak erbij kunnen creëren, maar we moeten concluderen dat de ruimte voor parkeren al optimaal wordt benut. Tijdens de werkzaamheden maken we overigens een extra tijdelijke parkeervoorziening op het speelveld net achter de Fabiusstraat, direct naast de hondenuitlaatplaats.

Inrichtingstekening

In het nieuwe ontwerp blijft de inrichting van de straten op hoofdlijnen hetzelfde. De kruispuntvlakken worden verhoogd aangebracht en in de Bernhardstraat komt de drempel terug. Verder sluit de uitstraling en het materiaalgebruik aan op de inrichting van de Beatrixlaan, Irenelaan en Marijkelaan.

Een bewonersbijeenkomst is vanwege de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk. Als u vragen of opmerkingen heeft over de inrichtingstekening, dan horen wij dat graag. Deze kunt u sturen naar Henri Hollebrandse, te bereiken via e-mailadres: h.hollebrandse@goeree-overflakkee.nl

Voorlopige planning

DNWG gaat namens de netbeheerders in deze straten ook de nodige kabels en leidingen vervangen. De rioleringswerkzaamheden vinden hierop aansluitend plaats. We verwachten dit najaar te kunnen beginnen.

Vragen en/of opmerkingen

Voor overige vragen en/of opmerkingen over de geplande rioleringswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bastiaan van der Veer van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187.