Samenvatting

Wanneer u een verleende omgevingsvergunning of geaccepteerde sloopmelding heeft ontvangen van de gemeente en u wilt starten met de bouw- of sloopwerkzaamheden, dient u dit te melden bij de gemeente. Ook wanneer u klaar bent met de uitvoering van de werkzaamheden, dient u de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Dit noemen wij de 'Melding aanvang bouw- of sloopwerkzaamheden' en de 'Gereedmelding bouw- en sloopwerkzaamheden'. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaande formulieren.

Let op: u moet daarbij inloggen met uw DigiD of eHerkenning2.

Melding aanvang bouw- of sloopwerkzaamheden

Gereedmelding bouw- of sloopwerkzaamheden