Kort voor de zomervakantie werden onze nieuwe wethouders benoemd voor de periode 2022 – 2026. Kent u ze al? Bekende én nieuwe namen en gezichten. Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maakt graag kennis met u en jou! Bekijk ook de videoreeks.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Ik ben in 1965 geboren in een liefdevol gezin met vader, moeder en één zus. Ik ben getrouwd met Bert en wij hebben vijf kinderen, drie zoons en twee dochters. Inmiddels zijn er ook drie kleinkinderen. Ik hou van mensen, lezen, reizen, wandelen en interieurinrichting. 

Waarom bent u burgemeester geworden? 

Ik wil graag iets betekenen voor mensen en hun directe leefomgeving. Ik lever graag een bijdrage aan de samenleving. 

Wat maakt Goeree-Overflakkee voor u zo bijzonder?  

Goeree-Overflakkee is een eiland en dat alleen al maakt onze gemeente bijzonder. Maar ook de prachtige natuur, zee, duinen, natuurgebieden, de verscheidenheid aan dorpen, de combinatie van innovatie en traditie en natuurlijk de inwoners! 

Wat zijn concrete projecten waar u zich mee bezighoudt?  

Dat is heel divers. Ik houd me bijvoorbeeld bezig met de verslavingsaanpak in onze gemeente, een aanpak met allerlei organisaties samen. Ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit zit in mijn takenpakket. Daarnaast zet ik me in om de acute zorg in ons ziekenhuis te behouden. Maar ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen, op korte en langere termijn, heeft mijn aandacht. En op heel veel vlakken trekken we als college samen op, bijvoorbeeld voor de landbouw- en visserijsector. 

Hoe bent u als burgemeester/wethouder? 

Ik zie mezelf als betrokken, betrouwbaar en resultaatgericht. Maar eigenlijk moet u die vraag aan de inwoners en het gemeentebestuur stellen. 

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?  

De sfeer is goed. Het is nog wel zoeken naar de rolverdeling en de nieuwe dynamiek. 

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Ik wil graag positieve resultaten, bijvoorbeeld op de projecten die ik eerder noemde. Met als grotere doel: verder bouwen aan een sociaal en economisch vitaal eiland. 

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Ik geniet altijd van ontmoetingen met inwoners. En daar kijk ik ook altijd naar uit. 

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Laten we het op ons eiland echt samen blijven doen!

Wethouder Henk van Putten

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Ik ben geboren en getogen op ons prachtige eiland. Opgegroeid op de boerderij en daarna ging ik in het onderwijs aan het werk. Ik ben getrouwd met Henriëtte en we hebben twee dochters en twee zonen. Na ruim 20 jaar Dirksland verhuisden we vorig jaar naar Melissant. 

Waarom bent u wethouder geworden? 

Als zoon van een ondernemende agrariër leerde ik van huis uit hoe belangrijk en mooi het is om gaven en talenten in te zetten. Het was een grote eer dat het CDA Goeree-Overflakkee mij voor deze wethouderspost voordroeg. 
Als wethouder wil ik samen met inwoners, ondernemers en partners opkomen voor de belangen in mijn portefeuilles. 

Wat maakt Goeree-Overflakkee zo bijzonder?  

Door kerk, verenigingsleven en gezamenlijke arbeid zijn de mensen sterk betrokken bij elkaar. De verbindingen zijn al heel lang de kracht van de samenleving. Die kracht geeft ons onze vitaliteit en mag niet verloren gaan. 

Wat zijn projecten waar u zich mee bezighoudt?  

Projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke, groene en veilige leefomgeving om te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Ook projecten die gaan over verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid met openbaar vervoer. Daarnaast landbouw en visserij. Beide belangrijke sectoren die onder druk staan maar ook voor de langere termijn bij Goeree-Overflakkee horen. En ik houd mij bezig met recreatie en toerisme, met aandacht voor de ontwikkeling van onze mooie oostkant.  

Hoe bent u als wethouder? 

Persoonlijk, oprecht geïnteresseerd en betrokken in de samenwerking met onze inwoners en organisaties. Dat is waar ik voor wil staan. Verbindend. Zaken echt aanpakken kan alleen als we dat ook samen willen doen. 

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?  

Ik vind het heel bijzonder om vanuit deze rol bij te kunnen dragen. Er zit enorm veel initiatief en energie in onze buurten en dorpen en bij de inwoners en ondernemers. Fantastisch om te zien en te ervaren. 

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Dat er gewerkt is aan de leefbaarheid op het hele eiland. Met prioriteit voor de kernen waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. Ik kijk dankbaar terug als ik mijn bijdrage kan leveren om het eiland mooier te maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor volgende generaties. 

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Het gemeentehuis ín om samen te werken met al die bevlogen collega’s. En het gemeentehuis juist weer úit om mensen te ontmoeten. Luisteren naar wat burgers, boeren en vissers te vertellen hebben. Zorgen dat mensen zich gezien en gehoord weten. 

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Laten we zorg blijven dragen voor elkaar en onze leefomgeving, ook als het soms ingewikkeld is. Gun elkaar de ruimte om te mogen bestaan.

Wethouder Daan Markwat

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Dit is mijn derde periode als wethouder. En al ruim zeven jaar heb ik de portefeuille ruimtelijke ordening onder mijn hoede. Ik ben op Goeree-Overflakkee geboren en getogen. En woon hier nog steeds met veel plezier.  

Waarom bent u wethouder geworden? 

Het kwam op mijn pad. De dringende vraag kwam toen mijn voorganger plotseling overleed. Het was een turbulente periode, maar je leert snel. En ik doe het met veel plezier.  

Wat maakt Goeree-Overflakkee voor u zo bijzonder?  

Dit is een bijzondere plattelandsgemeente. Elke kern heeft een eigen identiteit en dynamiek. Onze opdracht is ook om dat vooral te behouden. Heb oog voor wat passend is. Zo kijken we ook naar de woningbouwopgaven. In de dorpen zelf is weinig ruimte, maar aan de buitenkanten bijvoorbeeld wel.  

Wat zijn concrete projecten waar u zich mee bezighoudt?  

Mijn portefeuille is heel concreet: woningbouw. Denk aan nieuwbouw De Goede Ree in Sommelsdijk. Maar ook het Vliedpark in Middelharnis, een prachtige plek voor bewegen, recreatie en ontmoeting.  

Hoe bent u als wethouder? 

Wat ik belangrijk vind is dat ik helderheid uitstraal. Als we een besluit nemen, sta ik er ook om uitleg te geven. Nee, ik hoef niet met iedereen vrienden te zijn. Maar ik ben als wethouder wel bezig voor het algemeen belang.  

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?   

Goed, er is een goede samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar mooie dingen gaan doen.  

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Ik zie het als mijn grootste opdracht dat er tot en met 2030 2.500 woningen op Goeree-Overflakkee bijgebouwd worden. Een aanzienlijk deel daarvan wordt sociale huur. Als gemeente bouwen we niet zelf. Maar we faciliteren wel, geven randvoorwaarden mee. En we weten aan welke woningen behoefte is. Het is onze taak om te zorgen dat er woningen komen waar behoefte aan is, juist ook voor onze eigen inwoners.  

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Het is heel mooi om te zien dat projecten gerealiseerd worden, dat er woningen bij komen.  

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Er moet veel gebouwd worden. Het kan lastig zijn als een bouwplan bij wijze van spreken in uw achtertuin landt. Spreek dat ook uit én blijf in gesprek met ons. Het is belangrijk dat we weten wat er speelt en daar ook rekening mee kunnen houden. 

Wethouder Berend Jan Bruggeman

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Ik ben een trotse inwoner van Oude-Tonge. Voor ik wethouder werd, werkte ik met name in de bedrijfsvoering bij sociale diensten. Maar ik begon ooit met werken op de receptie van Port Zélande.  

Waarom bent u wethouder geworden? 

In 2018 was er de kans dat mijn partij, Vitale Kernen, mee zou gaan doen in het college. Ik kreeg de vraag of ik beschikbaar wilde zijn als wethouder, omdat ik werkervaring had bij gemeenten. Ik vond het een eer dat ze me voor deze rol zagen.  

Wat maakt Goeree-Overflakkee voor u zo bijzonder?  

Ik vind het bijzonder dat we hier nog alle ruimte hebben. We hebben prachtige fietsmogelijkheden, leuke dorpjes en er is veel sociaal contact. En als je wilt, ben je zo in de stad en gelukkig ook zo weer terug. 

Wat zijn concrete projecten waar u zich mee bezighoudt? 

Een belangrijk project vind ik het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, wat gericht is op het voorkomen van gebruik van verslavende middelen. Een veelkoppig monster en een project van de lange adem, maar goed dat er nu actief aandacht voor is. 
Daarnaast houd ik me bezig met het integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs.  Daarin kijken we naar mogelijkheden om scholen samen te huisvesten met maatschappelijk vastgoed, bijvoorbeeld een buurthuis. Zo zorgen we er ook voor dat er basisvoorzieningen in de kernen blijven.  
Ouderenzorg is voor mij ook een belangrijk thema. We wonen langer thuis, maar hoe zorgen we dat dit ook goed en veilig kan?  

Hoe bent u als wethouder? 

Ik zie mezelf als benaderbaar. Ik hoor liever van u als inwoner hoe u het voor zich ziet, dan dat we alles op het gemeentehuis bedenken.  

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?  

We zijn net voor de zomervakantie geïnstalleerd, dus het begon rustig. Maar dat gaf ook mooi de ruimte om elkaar iets beter te leren kennen.  

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Over vier jaar zijn we over heel veel onderwerpen echt in gesprek met onze inwoners en zo ontstaan mooie dingen. En voor de jeugd hoop ik dat er wat extra voorzieningen zijn gekomen. 

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Ik kijk uit naar de samenwerking met alle partijen op Goeree-Overflakkee.  

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Laat van je horen, kom met ideeën. Niet alles is gelijk uit te voeren, maar als ik terugkijk is er de afgelopen jaren best veel gerealiseerd. Dat vraagt om uithoudingsvermogen.

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Ik ben 61 jaar. Getrouwd met Hannie en vader van Jaap. Tot nu toe was ik ondernemer. Ik ben mede-eigenaar van twee bedrijven en actief voor woningcorporaties op het gebied van vastgoedbeheer en duurzaamheid.   

Waarom bent u wethouder geworden? 

De afgelopen negen jaar was ik raadslid. Vaak zei ik tegen de wethouders hoe ik dacht dat het zou moeten. Dan moet je ook de uitdaging aangaan als er een beroep op je wordt gedaan. In het kort, het is een mooie kans om aan de slag te gaan voor ons mooie eiland.  

Wat maakt Goeree-Overflakkee zo bijzonder?  

Goeree-Overflakkee is een mooi eiland met mooie mensen. Allemaal verschillende mensen, maar wel levend naast en met elkaar.  

Wat zijn projecten waar u zich mee bezighoudt?  

We gaan de komende jaren verder om onze dorpen van het aardgas af te halen. Daarbij vind ik het belangrijk dat we niemand in de kou laten staan. Wat als je een laag inkomen hebt en een tochtig koophuis? Hoe kun je verduurzamen als je rood staat? Energiearmoede mag niet voorkomen. Met de sportverenigingen gaan we aan de slag om sporten en bewegen meer te stimuleren. En de uitdaging om een nieuw zwembad te bouwen dat aan de eisen van deze tijd voldoet. En waar het goed is voor zowel de recreatieve als de wedstrijdzwemmer. Daarnaast gaan we verder met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen.  

Hoe bent u als wethouder? 

Gewoon een mens, net als u. Met goede kanten, maar ook met mijn nukken. Ik doe mijn best, maar weet ook dat niet alles goed zal gaan. Ik ben ook een toegankelijke wethouder. Spreek me aan, nodig me uit.  

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?  

Een rollercoaster. Veel verschillende onderwerpen en veel te doen. Ik ben groot fan van achtbanen, dus dat bevalt prima. Ik krijg er energie van.    

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Ik wil een volgende stap zetten om van Goeree-Overflakkee een nog duurzamer eiland te maken. En ik wil dat kunst en cultuur een groter podium krijgt. We zijn rijk aan kunstenaars en culturele verenigingen. Laten we er dan ook meer gebruik van maken. Kunst verbindt.  

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Mouwen opstropen en samen met de inwoners aan de slag.  

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Wees geen vreemde. Laten we elkaar opzoeken. 

Heeft u een tip, opmerking voor een wethouder of de burgemeester? Mail het naar info@goeree-overflakkee.nl en vermeld bij het onderwerp ‘tip voor het college’. Of vraag een gesprek aan via www.goeree-overflakkee.nl/college.