Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 17 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kokseweg 6, Sommelsdijk’ met IMRO codering: NL.IMRO.1924.SMDkokseweg6-BP20 met de bijbehorende regels gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Referentienummer: Z/20/122721

Plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Kokseweg 6 te Sommelsdijk. Het bestemmingsplan voorziet in agrarische bedrijfsvoering uit te breiden met een aantal nevenfuncties, hoofdzakelijk gericht op recreatie. Het plan bestaat onder andere uit het realiseren van 4 recreatieunits/chalets ter hoogte van het weiland 'de Nolle' (aan de westkant van het terrein) en 18 recreatieunits in de binnenweide (Weideblik). Daarnaast is het voornemen om culturele activiteiten en boerderij-educatie te organiseren en op langere termijn een bed & breakfast en/of groepsaccommodatie te realiseren in de bestaande schuur. Het bestemmingsplan ‘Kokseweg 6, Sommelsdijk’ biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Inzage 

U kunt de stukken inzien vanaf 17 november 2021 tot en met 28 december 2021. Ze staan op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeente is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. 

Zienswijzen 

Tot en met 28 december 2021 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Kokseweg 6, Sommelsdijk’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer D. van Loenhout van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. van Loenhout van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.