Op Goeree-Overflakkee is sinds 2010 Ketenzorg Dementie actief: een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met als doel het bieden van een samenhangende begeleiding en ondersteuning voor alle mensen met (een sterk vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers.

In de keten werken zorgaanbieders, welzijn – en vrijwilligersorganisaties en gemeenten met elkaar samen om meer bekendheid te geven aan dementie, passende hulp en ondersteuning te bieden en om activiteiten voor mensen met dementie te bevorderen. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen en mee blijven doen in de samenleving.

Op de website van Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee(externe link) staan de verschillende organisaties beschreven waar mensen met dementie en hun naasten aan de bel kunnen trekken, waar ze terecht kunnen voor het stellen van de diagnose, wie hen na de diagnose kan ondersteunen, waar ze terecht kunnen voor zorg en hulp en welke vrijwilligersorganisaties er zijn.