Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 5 november 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Pondera Consult B.V., namens Vattenfall N.V., voor Windpark Haringvliet. De aanvraag gaat over de locatie tussen Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee.

Het betreft een inrichting voor de opwekking van elektriciteit door middel van wind en zon.

De aanvraag betreft een uitbreiding van het windpark met een zonneweide en een energie opslagsysteem, EOS. Dit EOS bestaat uit: een substation, een zestal Power Conversion System containers en een zestal Battery Energy Systems.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage 

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022 op de volgende plaatsen inzien:

  • de ontvangsthal van de gemeente van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via telefoonnummer 14 0187;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Zienswijze 

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999198662.