Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 12 juli 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BMD Advies Rijndelta B.V., namens Maaskant Shipyards Stellendam voor de inrichting aan de Deltahaven 40, 3251 LC  Stellendam.

De inrichting betreft een scheepswerf waar onderhoud, reparatie en bouw van schepen plaatsvindt.

De aanvraag betreft het volgende: op het terrein van Maaskant Shipyards Stellendam wordt een nieuwe bedrijfsloods gebouwd. Hierin worden (onder andere luxe jachten) schepen gebouwd. De werkzaamheden zullen niet wijzigen, maar gaan ook plaatsvinden in de nieuwe bedrijfsloods.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage 

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 17 november 2021 tot en met 28 december 2021 op de volgende plaatsen inzien:

  • in de ontvangsthal van de gemeente van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via telefoonnummer 14 0187;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Zienswijze 

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999234302.