SVHW verzorgt de hondenbelasting voor onze gemeente. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit via een huis-aan-huis controle. Dit jaar is de controle op 9 mei van start gegaan. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.

Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft?  

Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. U kunt uw hond aanmelden door op www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873

Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een andere gemeente?  

Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel betaald belastinggeld terug. 

Meer informatie over hondenbelasting?  

Kijk op www.svhw.nl/hondenbelasting.