Rijkswaterstaat heeft een persbericht verstuurd over de maatregelen aan de Haringvlietbrug.

Wat doet gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee werd, evenals andere gemeenten en belanghebbende partijen, eind juni volledig verrast door de aangekondigde maatregelen. Het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 km per uur door het afsluiten van een rijbaan per rijrichting en dat voor een periode van 2 jaar (tot aan de renovatie in 2023), is voor ons onaanvaardbaar. De bereikbaarheid van ons eiland wordt hierdoor te sterk aangetast en de economische schade is enorm.

Vanaf de nacht van zondag 25 op maandag 26 juli sluit Rijkswaterstaat (RWS) per rijrichting 1 rijbaan af (zie persbericht RWS). Volgens RWS is dat nodig om de gewenste snelheidsverlaging te behalen. Gemeente Goeree-Overflakkee is hier ongerust over. Wethouder Peter Feller: “De ingrijpende maatregelen die Rijkswaterstaat aankomende maandag voor het verkeer over de Haringvlietbrug invoert, vinden we nog steeds onaanvaardbaar. Samen met buurtgemeenten en provincies blijven we in gesprek met Rijkswaterstaat. We dringen erop aan om alternatieven te onderzoeken waarbij er minder hinder is voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Voor gemeente Goeree-Overflakkee zijn de volgende punten belangrijk:

  • 2 rijbanen per rijrichting open, waarbij naar andere mogelijkheden gekeken moet worden om de maximum snelheid van 50 km per uur te handhaven (bijvoorbeeld trajectcontrole).
  • Er moet een structurele oplossing komen voor zowel de hulpdiensten als het openbaar vervoer zodat die niet in de file terechtkomen.
  • We zijn blij dat RWS geluisterd heeft naar ons pleidooi om de parallelweg af te sluiten voor sluipverkeer. Zolang er op de Haringvlietbrug maar één rijstrook in elke richting beschikbaar is sluit RWS de parallelbaan af voor gewoon verkeer. Landbouwvoertuigen, hulpdiensten (inclusief huisartsen), verloskundigen en fietsers/bromfietsers kunnen wel gebruik maken van de parallelweg.
  • RWS moet zorgen voor een goede communicatie tussen betrokken organisaties en met de bewoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.
  • RWS moet aandacht hebben voor acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • Rijkswaterstaat moet snel gaan nadenken over compensatie voor ondernemers, waaronder de ondernemingen in de recreatievaart.”

Effecten ook in de regio

De nadelige effecten van de aangekondigde maatregelen zijn niet alleen in Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard te merken. Ook West-Brabant en Zeeland en de havens van Rotterdam en Antwerpen ondervinden de gevolgen. Daarnaast is er een fikse toename van de verkeersdrukte op de A16 bij Dordrecht, de N57 en daardoor een terugslag van het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam.

Samen optrekken

Wij zijn als gemeente op allerlei manieren met buurgemeenten, havenbedrijven, de provincie(s) en andere betrokken partijen in overleg over het besluit van de minister. Samen zoeken we naar alternatieven of oplossingen die minder en minder langdurige hinder voor het wegverkeer opleveren.

Ondernemers

Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. Helaas kunnen we op veel van die vragen op dit moment geen antwoord geven. We hebben bij RWS benadrukt dat ze moeten zorgen voor goede informatieverstrekking aan en communicatie met alle belanghebbende partijen, en zeker ook de ondernemers. We vinden het wel belangrijk om signalen van ondernemers te horen, zodat we die mee kunnen nemen naar de verschillende overleggen waar gemeente Goeree-Overflakkee aan deelneemt. Informatie over de maatregelen aan de Haringvlietbrug is te vinden op de website van RWS.

Scheepvaart

Op dit moment is er voor hoge scheepvaart slechts een opening per week op vrijdag om 12 uur. De opening van de brug volgt direct na een inspectie van de klemmen.

Projectwebsite Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat geeft meer informatie op een speciale projectwebsite: www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug.