Samenvatting

Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. U vraagt een identiteitskaart aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart afhalen.
Vanaf 4 januari 2021 heeft uw nieuwe identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. 

Spoedaanvraag

Als u uw identiteitskaart snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u hem de volgende werkdag ophalen. U moet hiervoor wel extra betalen.

Reizen met kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders.
 • Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt.

Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

Afspraak maken

Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-kaart bevat 2 vingerafdrukken van de kaarthouder en een QR-code met het burgerservicenummer (BSN). 

Inlogfunctie

Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

Identiteitskaart thuis laten bezorgen

Uw identiteitskaart kan op afspraak worden bezorgd. Uw identiteitskaart kan op ieder gewenst adres bezorgd worden (met uitzondering van de Waddeneilanden). U hoeft uw document dus niet meer op te halen. De kosten bedragen € 5,05 per document. Het bedrijf Dynasure bezorgt uw document. Meer informatie vindt u op de pagina (thuis)bezorgen reisdocumenten.

Vermissing reisdocument

Reisdocument vermist of gestolen? Zie: Paspoort of identiteitskaart kwijt

Voorwaarden

Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U moet deze kunnen laten zien als daar om wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

Kinderen

 • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar.
 • Vanaf 12 jaar kan een kind zelfstandig een identiteitskaart aanvragen.
 • Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of een voogd voor het aanvragen van een identiteitskaart.
 • Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle regels om te reizen met kinderen.

Landen waar de identiteitskaart geldig is

Wilt u weten naar welke landen u kunt reizen met de Nederlandse identiteitskaart? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Ook kinderen die een eigen identiteitskaart willen moeten naar de gemeente komen.
 • U moet uw identiteitskaart persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt uw identiteitskaart.
 • Is uw identiteitskaart verlopen? Dan levert u die in bij de gemeente.

Wijziging (voor)naam of geslacht

Ook bij een wijziging van de (voor)naam of het geslacht, moet een nieuwe identiteitskaart worden aangevraagd. Doordat deze gegevens, zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP), niet meer gelijk zijn aan de oude gegevens verliest de identiteitskaart zijn geldigheid.

Wat moet ik meenemen?

Neem altijd het volgende mee:

 • een goedgelijkende kleurenpasfoto niet ouder dan 6 maanden op het moment van de aanvraag die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog heb, ook als ze zijn verlopen (en nog niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt
 • contant geld of een pinpas om de identiteitskaart te betalen

Hebt u geen verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee:

 • andere documenten om te bewijzen wie u bent

Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind jonger dan 12 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente, zie kopje PDF-formulieren hieronder)
 • (kopie) geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd
 • uw kind

Wat kost het?

Identiteitskaart

 • identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder: € 68,50   
 • identiteitskaart voor personen onder de 18 jaar:  € 36,95
 • extra kosten voor een spoedprocedure: € 51,60

Paspoort

 • paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80
 • paspoort voor personen onder de 18 jaar:  € 57,30
 • extra kosten voor een spoedprocedure: € 51,60

Thuisbezorgen reisdocument € 5,05

Hoe lang duurt het?

U kunt uw identiteitskaart maximaal 5 werkdagen na de dag van de aanvraag ophalen.

Hebt u uw oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw identiteitskaart krijgt.

Kunt u geen week wachten op uw nieuwe identiteitskaart? Dan kunt u gebruik maken van een spoedprocedure. Als u de spoedaanvraag voor 14.00 uur indient, kunt u het reisdocument (meestal) de eerstvolgende werkdag weer ophalen.

LET OP! Bent u uw vorige reisdocument kwijt? Dan kunt u alleen een spoedaanvraag doen als dit reisdocument door de gemeente Goeree-Overflakkee is afgegeven. Omdat het reisdocument op een centrale plaats in Nederland vervaardigd wordt, zijn we voor het uitreiken afhankelijk van de levering door de producent. Uitreiking kan daarom later plaatsvinden dan in bovenstaande regels vermeld.

Extra informatie

Pasfoto’s maken

Pasfoto's kunt u door een fotograaf laten verzorgen, via een online pasfotoservice of u kunt zelf pasfoto's maken in het gemeentehuis. De pasfoto's dienen wel altijd te voldoen aan de pasfoto-eisen. Voor het zelf maken van pasfoto's in het gemeentehuis kunt u gebruikmaken van één van de twee fotohokjes.

Het fotohokje is ook geschikt voor mindervaliden en toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast raden wij u aan om kinderen van zes jaar of jonger en een lengte onder de 1.20 meter te laten fotograferen door een fotograaf.

De kosten zijn € 7,00. U kunt dit bedrag contact (gepast) of contactloos betalen. 

Huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking

Inwoners die vanwege fysieke beperkingen niet in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen, kunnen in aanmerking komen voor een huisbezoek. Met fysieke beperkingen bedoelen wij dat u op geen enkele andere wijze, denk aan bus of taxi of een andere vorm van begeleiding, in staat bent om het gemeentehuis te bereiken. Als u hier voor in aanmerking wil komen kunt u een aanvraag doen. De klantadviseur zal u vragen naar de aard van de fysieke beperking waardoor u niet naar het gemeentehuis kunt komen. Het is mogelijk dat u een medische verklaring moet geven.

Overig

 • Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u in aanmerking komen voor een Vluchtelingpaspoort of een Vreemdelingenpaspoort.
 • Als u onder curatele staat, kunt u ook een identiteitskaart aanvragen. U hebt dan geen toestemming van de curator nodig.
 • Als u van naam verandert, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
 • Als u van geslacht verandert, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Per 1 oktober alleen nog met paspoort naar het Verenigd Koninkrijk (VK)

Vanaf 1 oktober 2021 komen Nederlanders alleen nog het Verenigd Koninkrijk (VK) binnen met een geldig paspoort. De Nederlandse ID-kaart telt dan niet langer als reisdocument voor het VK. Dit geldt voor:

 • Engeland
 • Schotland
 • Wales en
 • Noord-Ierland.

Meer informatie: Reizen naar het VK? Geldig paspoort mee! (vanaf 1 oktober).

In verband met corona kunnen er ook nog andere voorwaarden gelden voor de heen- en terugreis naar het VK.

Document beschadigd

Zijn er echtheidskenmerken van uw identiteitsbewijs beschadigd of zijn uw gegevens slecht leesbaar? Dan is uw document ongeldig en hebt u een nieuw identiteitsbewijs nodig. In de volgende gevallen is er formeel sprake van beschadiging:

 • Als de kenmerken beschadigd zijn waaraan je kunt zien dat het document echt is, en geen vervalsing.
 • Als uw persoonsgegevens slecht leesbaar zijn geworden.

Een voorbeeld van zo'n beschadiging is wanneer niet meer met zekerheid is vast te stellen dat degene die het document gebruikt ook echt de eigenaar is.