Cherity Re-use bij Goed voor Goed

Ook op Goeree-Overflakkee leven mensen die onvoldoende geld hebben om zichzelf en hun kinderen te kleden, te voeden of nieuwe spullen aan te schaffen. Wat doet Cherity Re-use, samen met Goed voor Goed, daaraan? Cherity Re-use zamelt goede kleding en goederen in en verstrekt dit dan gratis aan mensen die het nodig hebben. 

Kent of bent u iemand die hulp van Cherity Re-use/Goed voor Goed kan gebruiken? Neem contact op met coördinator Cherron Oostendorp. Zij is maandagmiddag tot en met donderdag bereikbaar op 06 – 38 59 49 41.
Mailen kan ook: cherityre-use@goedvoorgoed.nl

www.goedvoorgoed.nl/cherity-re-use(externe link)