De gemeente Goeree-Overflakkee verdubbelt met terugwerkende kracht de maximale bedragen van de tegemoetkoming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Ook worden de regels versoepeld: bij een inkomensdaling van 15% of meer (was 25%) kunnen mensen aanspraak maken op de regeling.

De TONK-regeling is voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit zijn gegaan, waardoor zij woonlasten als huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. De TONK-regeling is voor ondernemers, zzp’ers, flexwerkers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden.

Het Rijk besloot eerder het budget voor de regeling te verdubbelen en de regeling te verlengen tot en met 30 september 2021. Ook is aan de gemeenten gevraagd om de regeling ruimhartig en zonder al te veel drempels in te zetten.

Net als in andere gemeenten zagen wij dat ook bij ons niet veel gebruik werd gemaakt van de TONK-regeling. We hebben tot 1 juli slechts twintig aanvragen ontvangen”, zo legt wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) uit. “Daarvan zijn er twee afgewezen omdat de inkomensdaling volgens de eerdere regels net niet groot genoeg was, terwijl er wel sprake was van een probleem met de betaling van hun woonlasten. Ze deden niet voor niets een beroep op de TONK. Het is mooi dat we deze aanvragers nu ook kunnen helpen.”

De nieuwe maximale tegemoetkomingen voor het eerste halfjaar 2021 zijn bepaald  op € 1.800,- en € 2.700,- euro, dat was € 900,- en € 1.350,-. “We zorgen ervoor dat de mensen die TONK al ontvangen hebben dit verschil zo snel mogelijk uitbetaald krijgen”, belooft Bruggeman.

Daarnaast kunnen inwoners tot en met 1 november 2021 TONK aanvragen voor het derde kwartaal van 2021. Met de bekende TONK-aanvragers neemt de gemeente hierover apart contact op. Voor deze periode wordt voor de inkomensdaling uitgegaan van peildatum januari 2020 ten opzichte van juli 2021. Voor het derde kwartaal zijn de maximale tegemoetkomingen bepaald op €900,- en €1.350,-. Ook kan de TONK-regeling voor het eerste halfjaar nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Aanvragen TONK
Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/tonk

Heeft u door de coronapandemie problemen om uw woonlasten te betalen, maar twijfelt u of u recht hebt op de TONK? Zoek contact via het Sociaal Contactpunt van de gemeente (optie 1) via 14 0187 en we kijken graag met u naar de mogelijkheden.