Op donderdag 30 september begint de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land vinden tot en met 7 oktober activiteiten plaats om aandacht te besteden aan het thema eenzaamheid. Ook op Goeree-Overflakkee.

In samenwerking met stichting ZIJN worden er activiteiten georganiseerd om mensen dichter bij elkaar te brengen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Eenzaamheid

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder mee kunnen doen in de samenleving en het gevoel van het tekortschieten van welzijn of geluk. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij deze gevolgen het gevoel van eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen!

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid 2021 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer dan 250 gemeenten en 160 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties doen mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Iedereen kan wat doen tegen eenzaamheid. Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Jumbo Ouddorp en Pannenkoekenhuis ‘De Platte Hap’ dragen ook hun steentje bij aan de activiteiten tijdens deze week. De supermarkt verzorgt tijdens de koffiemomenten voor wat lekkers bij de koffie. Het pannenkoekenhuis verzorgt in afstemming met stichting ZIJN een aantal momenten voor een gezamenlijke gratis maaltijd. Aanmelding hiervoor verloopt via stichting ZIJN.