Bijna zestig kilogram minder restafval per inwoner. Dat is de verwachte opbrengst van ruim negen maanden bewuster afval scheiden op Goeree-Overflakkee. 

In 2020 werd er maar liefst 272 kilogram restafval ingezameld per inwoner. Op basis van de eerste cijfers voor 2021 wordt uitgegaan van 216 kilogram restafval per inwoner. Daarentegen wordt er aanmerkelijk meer GFT en PMD ingezameld dan vorig jaar. 

“Het is een mooie stap in de goede richting”, reageert verantwoordelijk wethouder Daan Markwat. “Veel inwoners zijn serieus aan de slag gegaan om beter hun afval te scheiden en met resultaat. Het begin is er, maar er is nog veel te doen. Uiteindelijk willen we namelijk aansluiting vinden bij de landelijke doelstelling van minder dan 100 kilogram restafval.” Een daling van 56 kilogram restafval per inwoner betekent ongeveer 2800 ton minder restafval in totaal. Dat is vergelijkbaar met 140.000 huishoudelijke containers (ongeveer 20 kg per volle container) of ongeveer 412 volle vuilniswagens (uitgaande van 6,8 ton capaciteit). 

Veranderingen

Goeree-Overflakkee heeft een periode van ingrijpende veranderingen op inzamelgebied achter de rug. Het afgelopen jaar zijn de maatregelen doorgevoerd van het (in 2019 door de gemeenteraad aangenomen) Grondstoffenbeleidsplan. De RAD nam in april de afvalinzameling over met de focus op de gescheiden inzameling van grondstoffen. Tegelijkertijd is een grote omwisseloperatie van huishoudelijke containers uitgevoerd. Ruim 40.000 kliko’s (voor rest- en gft-afval) werden vervangen en voorzien van een identificatiechip. 

De RAD is ook het PMD één keer per twee weken huis aan huis gaan inzamelen. Voor de PMD-inzameling zijn speciale zakken gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten. Daarnaast zijn de milieustraten uitgerust met een toegangssysteem, waar ieder huishouden een zogenaamde afvalpas voor heeft ontvangen. Met deze toegangspassen krijgt ieder huishouden per jaar zes toegangen tot de milieustraat. Bovendien zijn extra locaties voorzien van verzamelcontainers en zijn er meer voorzieningen getroffen, zoals het plaatsen van verzamelcontainers voor papier en GFT en waar nodig zijn extra verzamelcontainers voor restafval geplaatst.

De veranderingen waren nodig. De kosten voor de verwerking van restafval blijven stijgen. Om de stijgende kosten voor de langere termijn in de hand te houden én zeker ook vanuit duurzaamheidsredenen is besloten om in te zetten op betere afvalscheiding. Net als bij alle drastische veranderingen was er af en toe sprake van onrust en opstartproblemen. 

“Er gebeurde veel tegelijkertijd. Mensen moesten ook wennen aan de nieuwe situatie. Wij, de RAD en de gemeente, hebben in deze periode veel geleerd en zo mogelijk verbeterd”, vat wethouder Markwat samen. “Inmiddels gaat het goed. Het aantal meldingen bij de RAD is bijvoorbeeld gezakt van 800 naar minder dan 300 per maand.”  Daarbij helpt ook de inzet van een afvalcoach, die inwoners helpt en stimuleert bij afvalscheiding. In oktober is een afvalchallenge gehouden waarbij ruim vijftig inwoners proberen helemaal geen restafval te produceren.

Afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente werken met het tariefsysteem Goed Scheiden Loont, waarbij huishoudens apart betalen voor het aanbieden van het restafval. Nu betalen inwoners nog één vast bedrag aan afvalstoffenheffing. In 2022 gaat de afvalstoffenheffing uit twee delen bestaan. Een basistarief: een vast bedrag per jaar. En een variabel tarief, de inwoner betaalt per keer dat het restafval wordt aangeboden. De tarieven van de afvalstoffenheffing worden binnenkort bekend gemaakt. “We zien dat de kosten voor het verbranden van restafval behoorlijk snel stijgen, ook door de hogere verbrandingstax vanuit het Rijk”, zo duidt Markwat. “Als we op dezelfde voet waren doorgegaan, waren de kosten hoger geweest. Dan had de afvalstoffenheffing behoorlijk omhoog gemoeten om de gestegen kosten enigszins te dekken. Dat hoeft nu niet”, zo verzekert Markwat. 
“Inwoners hebben de hoogte van de afvalstoffenheffing zelf in de hand. Het is ook eerlijker. Wie goed afval scheidt betaalt minder.” Goed Scheiden Loont dus.