In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Goeree-Overflakkee is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden. 

Omschrijving

De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

  • Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
  • Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Waar strooien we?

De gemeente doet haar best om te zorgen voor begaanbare wegen, daarom bestrijdt de gemeente gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde:

  • Eerst de wegen die het meest worden bereden, de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierbij is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken.
  • Daarna bestrijdt de gemeente gladheid op routes van het openbaar vervoer, op- en afritten van dijken, doorgaande ontsluitingswegen en doorgaande fietspaden.
  • Wanneer de hoofdroute is gestrooid, behandelt de gemeente voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelcentra, openbare gebouwen, bruggen en basisscholen.

We vragen inwoners om het gedeelte van het voetpad voor de woning zelf schoon te houden.

Gevaarlijke situaties

Op de overige wegen vindt gladheidsbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er personeel beschikbaar is en het binnen de diensturen van de buitendienst past. In principe behandelt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde. Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan worden deze locaties met voorrang gestrooid.

Overzicht strooiroutes(externe link)

Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024(externe link)

Wintermaanden

Niet alle wegen kunnen gelijktijdig worden gestrooid. De gemeente roept weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd tijdens de wintermaanden de verkeersinformatie in de gaten en houd rekening met de weersomstandigheden en pas daar uw rijstijl en snelheid op aan.

Waterschap Hollandse Delta

De wegen buiten de bebouwde kom, die aansluiten op wegen die in beheer zijn van de gemeente, worden beheerd door het Waterschap Hollandse Delta (www.waterschaphollandsedelta.nl(externe link)). Het Waterschap is dan ook verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding daarvan.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland onderhoudt de N215 en de N498 en de bijbehorende parallelbanen en fietspaden. De gladheidsbestrijding van deze wegen is dan ook een taak voor de Provincie.

Rijkswaterstaat

De N57 en de A59/N59 worden beheerd door Rijkswaterstaat. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u veel informatie over hun taken, de situatie op de weg, verkeerswaarschuwingen en wat u zelf kunt doen om veilig de weg op te gaan.